mestsky urad 2Kandidáti na primátora Banskej Bystrici sa v pondelok zišli v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici.

Pozvanie nakoniec prijali trinásti kandidáti, ktorí diskutovali o štyroch tématických okruhoch: vysoká nezamestnanosť, participácia občanov, plánovanie rozvoja mesta a dopravná politika a odliv produktívnych obyvateľov z mesta. V závere diskusie bol priestor pre otázky občanov.

Diskusiu organizovala neformálna občianska iniciatíva Fórum BB a občianska iniciatíva Občania mestu. Mediálnym partnerom diskusie je portál BBonline.sk, ktorý z podujatia zhotoví aj videozáznam.

——————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

18:31 – Zaznela posledná odpoveď diskusie. Občania majú možnosť písomne položiť otázky kandidátom a ich odpovede budú následne zverejnené na stránkach organizátorov a v médiách. Záznam z celej diskusie vám už čoskoro prinesieme na portáli BBonline.sk.

18:23 – Organizátori si pripravili špeciálnu otázku na záver. Sú kandidáti ochotní vzdať sa kandidatúry v prospech silnejšieho súpera, ak áno, tak ktorého? Peter Gogola sa vyjadril jasne: „Primátor sa nevzdáva.“ Ján Nosko tak isto nie je ochotný vzdať sa podobne ako Peter Lačný a Štefan Hrčka. Podobne reagujú aj ďalší kandidáti. Ľubomír Piterka je pripravený vzdať sa v prospech kvalitného silného kandidáta. Meno neprezradil. Rovnako reaguje Igor Šimeg a dodáva, že nie je pre neho prijateľné vzdať sa v prospech kandidáta s podporou politickej strany.

18:21 – Otázka na Mariána Korytiaka a Miroslava Ivana, aký je ich názor na mestské spoločnosti. Miroslav Ivan kritizuje nízke príjmy z niektorých mestských spoločností do rozpočtu mesta. Upozorňuje na problémy s dotačnou politikou voči mestským firmám.

18:17 – Otázka na Jána Noska znie, ako je to s jeho nezávislou kandidatúrou s podporou strán a ako chce riešiť problém politických nominácií v mestských spoločnostiach. Ján Nosko hovorí o zachovaní svojej nezávislosti a nestraníckosti a politické nominácie považuje za problém, ktorý chce odstrániť.

18:03 – „Ako zabránite korupcii a rozkrádaniu?“ Peter Gogola hovorí o svojich aktivitách v kresle primátora. Štefan Hrčka nabáda občanov, aby nedávali úplatky. Peter Múkera hovorí o transparentnosti verejného obstarávania a verejných aukciách. Pavol Bielik hovorí o dôležitosti absolútnej verejnej kontroly. Miroslav Ivan dáva za pravdu Štefanovi Hrčkovi. Marián Korytiak zdôrazňuje problém tzv. skrytej korupcie. Podľa Ľubomíra Piterku chýba osveta, aby občan poznal svoje práva vo vzťahu k samospráve.

18:00 – Pavel Čupka chváli politiku strany SMER-SD, ale odporúča ministrom viac cestovať po svete.

17:49 – „V akom zriadení na Slovensku vlastne žijeme?“ znie ďalšia otázka z publika. Kandidáti postupne hovoria o partokracii, zmene politického systému a demokracii.

17:48 – Marián Korytiak vidí priestor pre zlepšenie práce vedenia priemyselného parku v Šalkovej.

17:46 – Miroslav Ivan hovorí o spolupráci mesta s agentúrou Sario. Tiež upozorňuje na vysoké daňové zaťaženie v Banskej Bystrici. Porovnáva ho soZvolenom.

17:44 – Pavol Bielik navrhuje oživiť projekt súmestia Banská Bystrica – Zvolen a výstavnictva v meste.

17:41 – Štefan Hrčka si myslí, že nie je dôležité hľadať jedného veľkého investora, ale podporiť aj príchod menších investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta. Tiež chce zvýšiť informovanosť o Banskej Bystrici v zahraničí.

17:39 – Peter Gogola chce zlepšiť podporu „start-upov“ napríklad zriadením podnikateľského inkubátora pre mladých začínajúcich podnikateľov.

17:37 – Ľubomír Piterka chce znížiť daňové zaťaženie podnikateľov.

17:35 – „Aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby mladí ľudia neodchádzali z mesta“?

17:34 – Nasledujú otázky z publika.

17:32 Miroslav Ivan uzatvára štvrté kolo. Hovorí o potrebe spolupráce mesta s okolitými obcami. Taktiež navrhuje zmenu dotačného systému, ktorý by mal byť viac otvorený občanom.

17:30 – Pavol Bielik považuje za potrebné podporiť vznik komunitných centier v meste.

17:26 – „Mladí ľudia potrebujú prácu, kultúru a šport, aby neodchádzali,“ hovorí Štefan Hrčka.

17:23 – Ján Nosko chce podporovať výstavbu bytov pre mladé rodiny, výstavbu zariadení pre trávenie voľného času. Mesto by tiež malo aktívne využívať možnosti čerpania eurofondov.

17:21 – Primátor Peter Gogola upozorňuje, že problém odlivu mladých ľudí nie je len problémom Banskej Bystrice ale celého Slovenska. Je to napríklad nesúlad školstva s trhom práce a sociálna politika štátu. Mesto by malo podľa neho dostatočne podporovať predškolské zariadenia.

17:19 – Podľa Ľubomíra Piterku je potrebné podporovať mladých ľudí.

17:16 – Pavel Čupka hovorí o potrebe zriadenia nultých ročníkov na základných školách.

Máte predstavu, čo by sa malo urobiť, aby neodchádzali ľudia v produktívnom veku a hlavne mladí ľudia z mesta? Takto znie posledná otázka organizátorov.

17:13 – Pavol Bielik hovorí, že je potrebné podporiť využívanie verejnej dopravy. Súčasný stav v územnom plánovaní nazval klientelizmom a korupciou. Uzatvára tak tretie kolo.

17:11 – Peter Múkera: Treba budovať parkovacie miesta aj parkovacie domy.“ Taktiež hovorí o potrebe schválenia územného plánu.

17:10 – Štefan Hrčka chce podporiť výstavbu parkovacích domov. Podporuje schválenie aktuálneho návrhu územného plánu.

17:09 – Najväčší problém s parkovaním je podľa Petra Lačného na sídliskách. Navrhuje urýchliť napojenie sídliska Sásová na obchvat.

17:07 – Ján Nosko považuje za potrebné čo najskôr schváliť návrh územného plánu. Hovorí tiež o potrebe riešenia statickej dopravy v meste.

17:04 – Peter Gogola hovorí, že návrh nového územného plánu sa rozhodol nepredložiť na zajtrajšie posledné zasadnutia mestského zastupiteľstva. Je potrebné v ňom urobiť zmeny. Zásadná chyba je podľa neho v komunikácii mesta s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti dopravnej politiky.

17:05 – Igor Šimeg navrhuje využite rieky Hron. Kritizuje vysoké náklady na výstavbu cyklotrás.

17:03 – Ľubomír Piterka opakuje, že parkovanie je dlhodobý problém.

17:01 – Pavel Čupka navrhuje Jána Noska za ministra zdravotníctva.

16:59 – Marián Korytiak kritizuje aktuálny návrh územného plánu a považuje za potrebné urobiť v ňom zásadné zmeny.

16:58 – Tretie kolo otvára Miroslav Ivan a kritizuje prenájom parkovacích plôch spoločnosti EEI. Taktiež je podľa neho potrebné začať budovať cyklotrasy.

16:56 V tretej otázke sa organizátori pýtajú, aká je vízia kandidátov v oblasti územne a dopravnej politiky mesta a aké navrhujú konkrétne opatrenia.

primatorskeforum

16:55 – Peter Múkera hovorí o nedodržaných sľuboch predchádzajúcich primátorov. Aj on kritizuje priemyselný park v Šalkovej a ceny bytov v meste.

16:53 – Štefan Hrčka hovorí o potrebe vypracovania koncepcie a podporiť príchod ľahkého priemyslu. Mesto podľa neho nevyužíva dostatočne svoje možnosti na prezentáciu.

16:51 – Ján Nosko zdôraznil potrebu lepšieho využitia potenciálu cestovného ruchu a zvýšenie výrobného priemyslu v meste.

16:49 – Peter Gogola pripomína potenciál mesta ako centracestovného ruchu. Kritizuje priemyselný park v Šalkovej a jeho menežment dosadený politickou nomináciou strany SMER-SD.

16:46 – Igor Šimeg hovorí o potrebe sebestačnosti z vlastných zdrojov.

16:45 – „Dôležité je aby mestský úrad pomáhal podnikateľom napríklad znížením byrokracie,“ hovorí Ľubomír Piterka.

16:43 – Pavel Čupka chce pritiahnuť do mesta automobilovú výrobu.

16:42 – Marián Korytiak hovorí o prázdnom priemyselnom parku v Šalkovej a o podpore ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu.

16:40 – Miroslav Ivan chce vytvoriť pravidelný priestor pre komunikáciu mesta s podnikateľmi a pripraviť tím odborníkov na mestskom úrade. Za dôležitú považuje aj propagáciu mesta, ako mesta pre podnikateľov.

16:39 – Pavol Bielik hovorí o potrebe komunikácie samosprávy s občanmi a podnikateľmi.

16:38 – Druhá otázka: Aké konkrétne kroky podniknete pre zvýšenie zamestnanosti a produkcie v meste?

16:36 Prvú otázku uzatvára Štefan Hrčka. Občanom praje voľby každého pol roka. Myslí si, že len vtedy je vidieť záujem samosprávy o občana.

16:35 – Peter Lačný chce chodiť medzi ľudí a počúvať ich názory. „Len spoločné rozhodnutia sú dobré“.

16:33 – Ján Nosko hovorí o potrebe aktivizácie občianskych rád a pozitívne hodnotí inštitút participatívneho rozpočtu a vyjadril mu podporu.

16:32 – Súčasný primátor Peter Gogola hovorí o spolupráci mesta s tretím sektorom a podpore Rady primátora pre mimovládne neziskové organizácie. Spomenul aj participatívny rozpočet.

16:30 – Igor Šimeg chce dať rozhodovanie a kontrolu do rúk občanom. Kritizuje politické šarvátky.

16:29 Ľubomír Hadvičák apeluje na občanov, aby pomenovali problémy v meste a hovorí o potrebe generačnej výmeny vo vedení mesta.

16:28 – Ľubomír Piterka chce uplatňovať osvetu a propagáciu verejnoprospešných aktivít a podporovať tretí sektor.

16:26 – Pavel Čupka hovorí o „vládnom mestečku“ medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

16:25 – Marián Korytiak zdôrazňuje potrebu komunikácie mesta s občanmi.

16:23 – Miroslav Ivan hovorí o participatívnom rozpočte a potrebe zvýšenia finančných prostriedkov vyčlenených na tento nástroj.

16:20 – Peter Múkera hovorí o potrebe spájať aktivity občianskych iniciatív, občianskych združení a mesta. Pavol Bielik nadväzuje a zdôrazňuje posilnenie participácie občanov na riadení mesta.

16:18 – Vymenujte opatrenia, ktorými chcete zvýšiť záujem o veci verejné v Banskej Bystrici? Tak znie prvá otázka.

16:15 – Sála je obsadená do posledného miesta. Organizátori informujú kandidátov aj publikum o pravidlách diskusie.

16:04 – Sála ŠVK sa pomaly zapĺňa a kandidáti sú pripravení v kreslách.