Môžete sa stretnúť s Coco Chanel, Věstonickou venušou či Máriou  Teréziou na jednom mieste? Už tento piatok o 17.00 h v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského na Gaštanovej ulici  v Banskej Bystrici. Táto základná škola opäť nadväzuje na úspešné autorské projekty z minulých školských rokov, ako boli Medená Banská Bystrica, Eurodeň či Stridžie dni, tentokrát akciou nazvanou Múzeum slávnych žien.

Ide o autorský projekt pracovného tímu pedagógov tejto  základnej školy, ktorý je realizovaný s finančnou podporou vo výške 1500 € od NADÁCIE ORANGE, vybraný  z 200  podaných  návrhov programu Školy pre budúcnosť 2010.

Cieľom  projektu Múzeum slávnych žien je formou zážitkového učenia s použitím metód učenia „Školy, ktorej to myslí- Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní “ rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov  a ich praktické  zručnosti. Počas posledných dvoch mesiacov sa všetkých 300 žiakov a celý pedagogický zbor aktívne pripravovali na vyvrcholenie celej akcie, ktoré sa uskutoční tento piatok podvečer,“ uviedol riaditeľ školy Milan Pápay.

A tak v priestoroch budovy školy nájdeme  žiacku stavbu pyramídy, portréty Mony Lisy či modely šiat v štýle Coco Chanel. Žiaci pátrali po stopách Věstonickej venuše, ale robili aj  chemické pokusy.

V piatok budú žiaci v realizačnej fáze programu  prezentovať život, tvorbu  a spoločenský význam slávnych žien histórie, ako boli Kleopatra VII., Marie Currie-Sklodowska či Mária Terézia. V druhej časti programu  sa žiaci  zúčastnia praktických aktivít jednotlivých žiackych pracovných tímov, kde sa budú navzájom učiť formou zážitkového a sociálneho učenia. Získajú pritom vedomosti o konkrétnej slávnej osobnosti. Projekt bude pokračovať prenocovaním žiakov v škole,  v improvizovanej pravekej jaskyni či pod pyramídou.

Na piatkový program pozývajú  žiaci i učitelia širokú verejnosť, ktorá sa môže príjemnou formou dozvedieť viac nielen o slávnych ženách v minulosti, ale aj spoznať progresívne metódy vyučovania, ktoré sú tejto škole vlastné.