Stretnutia s minulosťou, tradičné a obľúbené podujatie Stredoslovenského múzea, otvorí v tomto roku prednáška o súdnych procesoch odohrávajúcich sa v 18. storočí v Liptovskej stolici. Uskutoční sa v stredu 25. januára v Thurzovom dome.

Súdne procesy, odohrávajúce sa v stredoveku alebo ranom novoveku, sú pri popularizácii histórie akoby zatláčané do úzadia. Veľa sa hovorí o trestoch s prívlastkami ako kruté alebo nespravodlivé. Takéto definície však nie vždy napĺňali podstatu a význam slova. Týka sa to prevažne hrdelných trestov. Ale to ako sa odsúdenec na popravisko dostal, čo tomu predchádzalo a či bol proces spravodlivý alebo nie, témou diskusie o historickom súdnictve často nebýva.

Stredoslovenské múzeum (SSM), kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, pokračuje aj v tomto roku v organizovaní podujatia Stretnutia s minulosťou. Bohatý zoznam zaujímavých tém hosťujúcich historikov v januári doplní historik z Liptovského múzea Miroslav Nemec. Vo svojej prednáške Skôr než zaznel rozsudok. Priebeh súdneho procesu v Liptovskej stolici v 18. storočí sa bude venovať tematike vývoju stoličného súdnictva na Liptove.

„V prednáške by som sa chcel zamerať a pozrieť na spôsoby, akými boli zločiny nahlasované, ako prebiehali zatknutia a vyšetrovania, v akých podmienkach žili väzni, ale hlavne na to, ako prebiehal samotný súdny proces, ako sa na ňom mohol obvinený obhajovať a nakoľko súdy zohľadňovali pri vynášaní rozsudkov napísané právne normy,“ hovorí historik Miroslav Nemec.

Kriminalita a jej rôznorodé aspekty sa dlho vyhýbali hľadáčiku historikov. Od vzniku vedeckej historiografie v 19. storočí dominovali výskumu politické dejiny a vraždy. Krádeže a menšie delikty boli zaujímavé, len ak sa dotýkali panovníkov či šľachty. Určitý obrat v slovenskom prostredí prinieslo až minulé desaťročie s príchodom novej vlny mladých historikov, ktorí sa začali venovať a odkrývať aj túto problematiku.

„Vychádzať budem zo svojho doterajšieho výskumu, v ktorom som sa zameral na prostredie Liptovskej stolice v 18. storočí. Išlo o dobu veľkých zmien aj v súdnictve, ktoré sa nakoniec odrazili aj vo fungovaní liptovského stoličného súdu, sedrie. Súdne písomnosti sú zároveň plné osudov ľudí na oboch stranách zákona. To robí, aspoň z môjho pohľadu, dejiny súdnictva zaujímavými. Predstavujú totiž bežných ľudí v situáciách, o ktorých sa iné, oficiálne dokumenty často nevyjadrujú,“ dopĺňa Miroslav Nemec, ktorý sa stoličnému súdnictvu na Liptove v 18. storočí venuje aj vo svojej knihe Od zločinu k trestu (Society for Human studies, 2019).

„Som veľmi rád, že aj v novom roku sme v Stredoslovenskom múzeu nadviazali na kvalitné a hodnotné spolupráce, ktoré prinesú našim návštevníkom opäť aj nové témy a pohľady na históriu. Výskumu kriminality v 18. storočí sa Miroslav Nemec venuje už viac ako desaťročie. Má za sebou viacero vedeckých štúdií a konferenčných výstupov doma aj v zahraničí a jeho prednáška určite zaujme, verím, nielen širokú verejnosť,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Na dôvažok uvádzame, že medzi liptovským stoličným súdom a mestom Banská Bystrica existuje (minimálne) jedno mimoriadne zaujímavé prepojenie. Aké to je, prezradí Miroslav Nemec v stredu 25. januára (17.00 h) v Thurzovom dome na januárovom stretnutí s minulosťou na tému Skôr než zaznel rozsudok. Priebeh súdneho procesu v Liptovskej stolici v 18. storočí.