Základná škola na Golianovej ulici na Uhlisku v tomto školskom roku oslávi okrúhle 50. výročie svojho vzniku. Okrem toho tak ako aj ostatné školy v meste aj ona prechádza v lete rekonštrukciou, v rámci ktorej budú jej okná vymenené za nové a zvýši sa tak komfort a energetická úspora. 

Pecnik1Od začiatku nového školského roka začne v škole fungovať aj vynovená knižnica. S nápadom na jej obnovu a nové priestorové riešenie prišiel riaditeľ školy PaedDr. Peter Zlevský. „Aj keď sme prioritne športovou školou, organizujeme množstvo kultúrnych a spoločenských aktivít. Tieto tešia nielen našich žiakov, ale aj obyvateľov Uhliska. Rozhodli sme sa pre žiakov a personál naďalej, ale v lepších podmienkach prevádzkovať vlastnú knižnicu. Vyčlenili sme jej samostatný priestor v rámci školy a dali sme dokopy literatúru, ktorú sme mali k dispozícii. Knižnica bude opäť fungovať od začiatku nového školského roka a veríme, že sa to ukáže ako dobrý krok,“ uvádza riaditeľ školy.

Zámer knižnice od počiatku podporoval poslanec a člen rady školy PhDr. Marcel Pecník, ktorý je nielen banskobystrickej verejnosti známy aj ako historik a publicista. Do školskej knižnice venoval ako osobný dar vyše 100 kníh zo svojej knižnice a vydavateľstva. „Som veľmi rád, že sa bude otvárať vynovená knižnica. Nápad som uvítal a podľa možnosti som sa snažil pomôcť. S pánom riaditeľom sme hovorili aj o tom, aby knižnica bola k dispozícii popri žiakoch a personálu školy aj obyvateľom Uhliska,“ hovorí Pecník. Mestskú časť Uhlisko tak po tomto lete a jeseni zrejme čakajú pozitívne zmeny. Škola s novými oknami, obohatená o knižnicu a tiež aj viaceré zrekonštruované cesty a chodníky.