Hlavnou témou Soaré 2013 bola oslava storočnice skautingu na Slovensku. K výročiu zahrali známe slovenské kapely.

DSC_0005mPočas minulého víkendu sa v banskobystrickom Misijnom dome zišlo približne 500 skautov prevažne zo Slovenska a Českej republiky na 14. ročníku Soaré. Organizátori pripravili množstvo workshopov a športových aktivít, vyvrcholením boli piatkové a sobotné koncerty, kde boli najväčšími hviezdami kapely Hrzda a Chiki liki tu-a.

Podujatie bolo otvorené nielen skautom, ale aj širšej verejnosti. „Festival je jedinečný aj tým, že množstvo účastníkov sa dokáže výborne zabaviť bez alkoholu, cigariet a iných drog a odniesť si skvelé zážitky,“ povedal šéf organizátorov Peter Budaj.

Soaré 2013 sa uskutočnilo v rámci osláv storočnice slovenského skautingu. V sobotu prebehol vlajkový pochod Námestím SNP, kde sa zhromaždeným prihovoril aj primátor Peter Gogola a riaditeľka Ústredia Slovenského skautingu Dáša Cingálková. Na Námestí SNP bola celý týždeň vystavená zbierka fotiek zobrazujúca významné okamihy skautingu na Slovensku.

Slovenský skauting je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Skauting je dobrovoľná, nepolitická, výchovná organizácia pre mladých ľudí, otvorená všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy, náboženského vyznania alebo politického presvedčenia. V súčasnosti združuje 38 miliónov ľudí na celom svete, z toho na Slovensku je ich približne 6000 a vyše 1300 dobrovoľníkov z nich zabezpečuje chod celej organizácie.