V čase hustých dažďov  mohli zákazníci metropolitnej siete BBXNET postrehnúť minútové  výpadky pripojenia. Tie spôsobovalo práve počasie na hlavnej bezdrôtovej trase. Od 12. júla tohto roku však bola táto trasa nahradená optickým káblom až do hlavnej serverovne, čím sa výrazne zvýšila stabilita pripojenia pre všetkých súčasných i budúcich zákazníkov spoločnosti BBX, s.r.o.

Výstavba optickej trasy trvala viac ako dva roky.  Hlavný optický prívod, o dĺžke viac ako 4 kilometre, je vedený v blízkosti niektorých bytoviek a rodinných domov od Sásovej, cez Rudlovú, ulicu Mladých budovateľov, Rudlovskú cestu, Horné záhrady, Cestu k nemocnici až po Partizánsku ulicu, ktoré budú čoskoro prepojené z doteraz využívanej WiFi siete na vysokorýchlostnú optickú sieť.

Ďalším krokom ku skvalitneniu služieb bude inštalácia výkonných záložných zdrojov na významné uzly siete, ktoré eliminujú poruchy v dôsledku častých výpadkov elektrickej energie.

Okrem skvalitnenia infraštruktúry, spoločnosť BBX s.r.o. pokračuje aj v spájaní s menšími poskytovateľmi internetového pripojenia v rámci mesta. V tomto roku odkúpila klientov spoločnosti IMMEDIA s.r.o. a ďalšej lokálnej siete v Majeri, čím sa pokrytie sieťou BBXNET rozšírilo a narástla i zákaznícka základňa. Spoločnosť BBX s.r.o. je pritom stále otvorená nákupom iných sietí a menších operátorov v Banskej Bystrici a blízkom okolí.

Najvýraznejším krokom k rozšíreniu ponuky služieb pre súčasných i budúcich zákazníkov je pripravovaná služba poskytovania digitálnej televízie prostredníctvom optickej siete. Programátori a ostatní zamestnanci na jej príprave neustále pracujú, aj napriek niekoľkonásobnému odloženiu spustenia poskytovania tejto služby. „Chceme ľudom poskytnúť lacnú alternatívu digitálnej káblovky, ale vo vysokej kvalite a to nás stojí čas a mnoho vyjednávaní s predajcami práv,“  vysvetlil majiteľ spoločnosti Rudolf Kubík. Spoločnosť podľa jeho slov v tomto roku zvoľní z rýchleho rozširovania svojho pokrytia a sústredí sa na dokončovanie rozpracovaných projektov. Okrem práce na spustení šírenia televíznych programov je to najmä pripojenie mestskej bytovky na Pršianskej terase k sieti či správne doriešenie vstupov do bytových domov v Sásovej, kde je neustály problém uzavrieť dohody s niektorými správcami bytových domov a domovníkmi. Od roku 2013 má BBX v pláne rozširovať optickú sieť na Triede SNP a celom „starom sídlisku“, chce zriadiť prípojky pre polyfunkčné domy na Huštáku, ale aj Bytovky na Fortničke a priviesť optickú linku na Belvedér.

Zástupcovia spoločnosti spravujúcej najväčšiu metropolitnú sieť BBXNET ponúkli mestu kamerový systém a už teraz mestu poskytujú verejné prístupové body úplne bezplatne.