Spoločnosť, ktorá je na trhu 190 rokov, má silné zázemie v tradícii a ľuďoch, ktorí sú hrdí na svoju prácu a veria svojim produktom.

Práve vďaka dlhoročnému pôsobeniu a tradícii si zároveň dokáže držať „krok s dobou“. Ako sa Harmaneckým papierňam darí prinášať produktové novinky či angažovať ľudí pre zlepšovanie výrobných procesov sme sa rozprávali s Jozefom Horákom, riaditeľom závodu SHP Harmanec.

Tento rok oslávite 190. výročie. SHP Harmanec, alebo Harmanecké papierne, tradične predstavovali veľký „pojem“. Je to ešte stále pravda?

Stále to platí a našou úlohou je toto posolstvo niesť ďalej aby platilo čoraz viac. Je to zároveň aj mojim osobným poslaním, ako riaditeľa tohto závodu. Aj preto sa snažíme o to, aby naši zamestnanci neboli len vedomostne pripravení, ale aby s nami zdieľali aj naše vnútorné hodnoty. Chceme s našimi ľuďmi počítať do budúcnosti. Pracujú tu odborníci, ktorí sem pritiahli celé svoje rodiny, lebo sú na našu spoločnosť hrdí. Práve takým chceme pomôcť rozvíjať sa ešte viac, aby sa tu s nami cítili dobre.

Ste teda silný a stabilný  zamestnávateľ v regióne, jeden z najväčších. Ak sa považujete za firmu s tradíciou, je pre vás zároveň ľahké držať krok s dnešnou dobou?

Myslím, že je to rovnako ťažké pre každého kto pôsobí na tom istom trhu, ale verím, že podstatné je to či o naše produkty a služby prejavujú záujem zákazníci, lebo pre nich sme tu a to je najpodstatnejšie. Sme naozaj hrdí na viaceré nové či inovované produktové rady ako napríklad Harmony Exclusive toaletný papier, ako aj novinku celej výrobkovej rady ,,Delicate care“. Kozmetické utierky Harmony Delicate Care získali v súťaži Voľba spotrebiteľov 2018 prvé miesto v kategórii papierový program na Slovensku aj v Čechách. Tento program už ôsmy rok monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky alebo výrobkové rady uvedené na slovenský rýchloobrátkový trh. Aj tento rok sme sa zúčastnili marketingového programu Voľba spotrebiteľov – najlepšia novinka 2019. Spoločnosť SHP Harmanec získala ocenenie za produktové novinky z rodiny Delicate Care – toaletný papier a vreckovky v kategórii „Papierový program“.

Tiež sme získali cenu Business Superbrands Slovakia 2019, na základe rozhodnutia Business Brand Councilu, čo je uznanie celej našej snahy o ďalšie rozvíjanie značky Harmony. Verím, že sa nám darí nie len držať krok s dobou, ale dovolím si povedať, že aj určovať trendy v tomto segmente.

Vyžaduje si zavádzanie noviniek veľké investičné zmeny v technológiách?

Skôr si to vyžaduje zmenu v myslení a v prístupe ľudí, pretože nie je všetko len o investovaní do technológií, aj keď aj to je, samozrejme, potrebné. Rádovo do technológií investujeme viac ako 1 mil. EUR ročne. V poslednej dobe sú to najmä investície do častí spracovateľských liniek, aby sme dokázali zefektívňovať procesy a byť konkurencieschopní. Pri produktových inováciách však ide skôr o to mať úprimný záujem priniesť niečo nové a to nie len v úvahách, ale najmä v konečnej realizácii. Najpodstatnejší sú opäť ľudia. Keď sa podarí vyskladať motivovanú skupinu ľudí, ktorí majú chuť, vedomosti a invenčné myslenie, pravdepodobnosť úspechu je vysoká. A keď sa trafíme do vkusu spotrebiteľa, čo je zásadná okolnosť, tak to ide. Nám sa to v týchto prípadoch podarilo. Práve preto sme na to hrdí.

Viete uviesť nejaký ďalší aktuálny príklad takéhoto úspešného produktu?

Napríklad limitovaná edícia „Folklór“, ktorá žne momentálne veľký úspech. Myslím, že v posledných rokoch sa darí na  Slovensku vzbudzovať silný pocit hrdosti na tradície a folklór ako taký, a vidíme to v mnohých oblastiach života. My sme radi, že sme aktívnou súčasťou tohto smerovania.

Hovoríte, že sú to najmä ľudia, ktorí prinášajú inovácie a zmeny, ako motivujete ich?

Je v prvom rade dôležité, aby mali naši zamestnanci oprávnený pocit, že oni sú tvorcami výsledku. A nielenže to bez nich nejde, ale ako dobre to spolu urobíme, tak dobré to bude. Podľa mňa je tento princíp jedným zo základov úspešnej spoločnosti, ktorá má byť v prvom rade spoločnosťou ľudí. Znamená to, že ako si veci nastavíme, tak ich máme – v dobrom aj v zlom. Je to vzrušujúce, no zodpovedné zároveň. Koho baví spolupodieľať sa na tvorbe procesov, produktov a spoločnosti ako takej, ten sa v tom nájde.

Poskytujete zamestnancom v rámci motivácie aj nejaké benefity?

O zamestnancov sa staráme aj tak, že im poskytujeme rôzne formy príspevkov na oddych, masáže či liečebné pobyty, športové aktivity, organizujeme vlastný Športový deň alebo podporujeme účasť na kultúrnych podujatiach. Celkom prirodzene majú zamestnanci výhodnejšiu cestu k produktom, prostredníctvom produktových poukazov, či podnikovej predajne. Tá je mimochodom k dispozícii aj širokej verejnosti. Finančne sú naši ľudia odmeňovaní napr. pri pracovných jubileách, odchode do dôchodku a aktuálne zavádzame nový bonusový systém, vďaka ktorému si budú môcť prilepšiť až o 250 EUR mesačne. Odmena je viazaná na splnenie cieľov a súvisí s  celým radom iniciatív na zvýšenie účinnosti výroby a zníženie nákladov. Takých iniciatív sme interne rozbehli v poslednej dobe viac a musím povedať, že sa nám ich postupne darí presadzovať.

SHP Harmanec patrí do skupiny SHP Group, kde je spolu 5 závodov. Je štruktúra spoločnosti zložitá?

Nie je zložitá, dá sa však ešte zefektívniť, na čom momentálne pracujeme. Realizujeme také kroky, aby boli naše procesy štíhlejšie a jednoduchšie. Stane sa, že sa pritom navonok dostanú informácie o redukovaní stavov pracovníkov. To ale nie je naša hlavná agenda. Je to len jedno z viacerých opatrení, ktoré robíme, v rámci zoštíhľovania. Aby sme boli konkurencieschopní, musíme priebežne procesy zefektívňovať a občas sa to dotkne aj počtu zamestnancov .V konečnom dôsledku sa však časť usporených nákladov opätovne prerozdelí  späť do ľudí a na automatizáciu či zlepšenie pracovného prostredia. Posledným takýmto príkladom je investícia do obnovy šatní.

Aké je ďalšie smerovanie spoločnosti? Prezradíte niečo z plánov do budúcnosti?

Našim dlhodobým cieľom je, samozrejme, byť úspešnou spoločnosťou ľudí, ktorí prinášajú na trh kvalitné produkty a zdieľajú spoločné hodnoty. To si myslím, že sa nám dariť bude. Naša ročná výroba a predaj sa približuje 50 000 tonám výrobkov. V medzinárodnom, európskom merítku, je to zdravá veľkosť, typická pre úspešné firmy v tejto oblasti. Menšie firmy môžu mať problém z  dôvodov efektivity a rozsahu. My máme tú správnu veľkosť, kvalitných zamestnacov, ktorí vedia a chcú pracovať. Vidia v nás tradíciu a majú chuť ju rozvíjať. Ďalej máme slušnú technologickú a surovinovú základňu. V minulosti sme inštalovali linku, deinking, ktorá nám dáva konkurenčnú výhodu výroby zo zberového papiera. Ak sa dnes všetci okolo nás snažia rozmýšľať, že budú ekologickí, tak my už dávno sme. Zásadný podiel výroby našich produktov vyrábame zo zberového papiera, pričom náš odpadový papierenský kal sa používa na výrobu tehál v tehelniach. Sme nie len dobrým ekologickým príkladom, no tým, že má zberový papier relatívne stabilné ceny na trhu, sa vyhýbame aj výkyvom cien suroviny, ktorým naopak podlieha buničina. Určite chceme v budúcnosti naďalej rozvíjať značku Harmony, ktorej posledné výrobkové rady dokazujú, že to myslíme vážne. Som veľmi rád, že nás ľudia vnímajú už aj v tých luxusnejších segmentoch. Vstúpili sme tam razantne, o čom svedčia aj spomínané ocenenia. V neposlednom rade verím, že naša cesta za úspešnou budúcnosťou bude plynulá, keďže máme silnú podporu v akcionárovi, spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s., ktorý nám dôveruje a dáva nám priestor rozvíjať sa. Dôležitým signálom tejto podpory bola aj akvizícia závodu a značky Paloma v Slovinsku, ktorej nadobudnutím sme ako skupina SHP Group vzrástli ako hráč v regióne strednej a východnej Európy.

SHP Harmanec je jeden z piatich výrobných závodov skupiny SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) – nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Skupina zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom viac ako 220 mil. eur. V piatich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. SHP Group patrí k najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Majoritným akcionárom skupiny SHP Group je významná slovenská investičná spoločnosť ECO-INVESTMENT.