Lesný chodník na Urpín dostane od jesene novú tvár. Mestu Banská Bystrica sa podarilo získať dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 25 000 eur na projekt „Náučný chodník Serpentíny Urpín“.

NCH Serpentíny UrpínMesto sa bude na spolufinancovaní tohto projektu podieľať sumou 2 741 eur, pričom práce by mali byť ukončené ešte v priebehu roku 2014. Trasa Náučného chodníka je päť kilometrov s prevýšením 190 metrov a prechádzať bude od východiskového bodu, železničnej stanice Banská Bystrica – mesto cez 14 zastávok až k bývalému skokanskému mostíku na Žltých pieskoch. Na každej zastávke bude čakať na návštevníkov informačný panel s lesníckou, environmentálnou alebo hvezdárskou tématikou. Informačné tabule budú doplnené aj atraktívnymi 3D vizualizáciami, zvonkohrou z rôznych druhov dreva alebo, napríklad, vtáčími búdkami.

„Projekt náučného chodníka na Urpíne považujem za výnimočný a mimoriadny. Vybojovanie jeho realizácie bol beh na dlhé trate a stál nás veľa úsilia, o to väčšiu radosť však mám z toho, že v našom meste opäť pribudne niečo unikátne. Prechádzka na Urpín je už teraz obľúbeným vychádzkovým miestom Banskobystričanov i turistov, ktorí zavítajú do nášho mesta, preto bolo jednou z našich dlhodobých priorít ešte viac ho zatraktívniť a priblížiť ľuďom,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Okrem terénnych úprav, ktoré si realizácia projektu vyžiada, bude súčasťou projektu aj výroba a inštalovanie smerovníkov, infopanelov v jedinečnom drevenom prevedení či výroba jedného interaktívneho stanovišťa. Výrobu jednotlivých panelov zabezpečujú Mestské lesy Banská Bystrica, ktoré na tomto projekte s mestom spolupracujú. Výslednú podobu informačných panelov musí schváliť Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Obsahovať budú informácie o geologickej stavbe Urpína, o histórii a súčasnosti Vartovky, o význame mŕtveho dreva, zložení okolitých lesov či faune a flóre vyskytujúcej sa v okolí. Spracovanie tabúľ bude hravou formou učiť návštevníkov Urpína chrániť les, rozoznávať živočíšne druhy alebo druhy stromov. Ako maskot pre túto oblasť bude náučným chodníkom návštevníkov na infotabuliach sprevádzať ojedinelý malý pavúčik Stepník červený, ktorý bude upozorňovať na zaujímavosti danej lokality.

V roku 2014 sa bude realizovať len prvá etapa Náučného chodníka Serpentíny Urpín. Už v budúcom roku by však mal tento projekt pokračovať vybudovaním vyhliadok na Banskú Bystricu.