Mesto Banská Bystrica v rámci projektu Osamelý senior pomohla už viacerým dôchodcom. Okrem donášky nákupov a liekov teraz rozdávajú rúška s pomocou príslušníkov Mestskej polície. Mesto zároveň pripomína dôležité kontakty.

Na vytvorené kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/43 30 777, ktoré sú určené pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých, prišlo doposiaľ približne 1500 žiadostí. Počet požiadaviek každým dňom narastá,  preto v teréne okrem zamestnancov mestského úradu a dobrovoľníkov denne pomáha aj banskobystrická mestská polícia. Príslušníci MsP nielenže rozvážajú nákupy s potravinami, ale najnovšie do megafónu vyzývajú starších obyvateľov či ich susedov, aby si osobne prišli vyzdvihnúť rúško na určené miesto.

„Uvedomujeme si, že nie ku každému sa informácie od nás dostanú. Najviac požiadaviek prichádza z Fončordy, preto sme už včera vyslali do tejto lokality hliadky mestskej polície. Megafónom vyzývali všetkých seniorov, ktorí potrebujú ochranné rúška, aby si ich prišli vyzdvihnúť. Stretli sme sa s pozitívnymi ohlasmi a do hodiny sme rozdali všetky zásoby. V tejto iniciatíve dnes pokračujeme na Uhlisku a Sídlisku,“  informuje primátor Ján Nosko.

Fungovanie mestského úradu

Dôležité telefónne čísla

 • Telefónne čísla: informácie 048/4330 321; 048/4330 322.
 • Miestne dane a poplatky: poradenstvo: 048/ 4330 222, podania týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na Oddelenie daní a poplatkov je potrebné podávať prostredníctvom portálu slovensko.skcez elektronickú schránku alebo poštou, a nie prostredníctvom e-mailu.
 • Stavebný úrad: kontakt (stavebné konania) 048/ 4330 444.
 • Matričný úrad a ohlasovňa pobytu: e-mail cellarova@banskabystrica.sk
  t. č.: 048/4330 720, 048/4330 721, 048/4330 722, 048/4330 723, 048/4330 724, 048/4330 725,  048/4330 726.
 • Podateľňa: podatelna@banskabystrica.sk

Doklady z Matričného úradu a ohlasovne pobytu

 • Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky je obmedzené.
 • Duplikáty týchto listov sa v súčasnosti nevydávajú.
 • Do 60 dní od narodenia dieťaťa ošetrujú lekári dieťa aj na preukaz poistenca matky. Z tohto dôvodu nie je nutné žiadať o vydanie prvého výpisu rodného listu v súčasnej mimoriadnej situácii.
 • Na pochovanie zomrelého je postačujúci List o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list nie je potrebný.
 • Žiadosti o uzavretie manželstva sa momentálne nevydávajú. Termín svadby je možné dohodnúť si s matrikou telefonicky, prípadne e-mailom: girovska@banskabystrica.sk
 • Plánované svadby sa realizujú za prísnych opatrení.