_MG_9947Už jedenásty ročník Olympiády seniorov sa uskutočnil v piatok 4. októbra 2013 v priestoroch športového areálu ZŠ Golianova. Toto športové podujatie bolo jednou z aktivít, ktorými sa aj tento rok napĺňa programová štruktúra v poradí trinástej Akadémie európskeho seniora v meste Banská Bystrica.

Podujatie Olympiáda seniorov zdôrazňuje význam a úlohu športu v Európskej únii. Strategickým dokumentom Európskej komisie je v tomto smere Biela kniha o športe, ktorej cieľom je vymedziť politické smerovanie športu. Ako sa vyjadrila Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ: Naším cieľom je najmä vyzdvihnúť spoločenské a hospodárske aspekty športu. Sú nimi zdravie, sociálne začlenenie či vzdelávanie. Prostredníctvom športu chceme vrátiť seniorom radosť z aktivít, ktoré patrili k ich aktívnemu životu a poukázať na to, že šport a pohyb patria ku každému veku.

Pripravených súťažných disciplín sa zúčastnilo 166 účastníkov, z toho 139 žien a 27 mužov. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií, a to ženy do 70 rokov, ženy nad 70 rokov, muži do 70 rokov a muži nad 70 rokov. Medaily boli udeľované v hode loptou na kôš, behu na 40 metrov, štafetovom behu. Poslednou disciplínou, v ktorej si súťažiaci mohli zmerať sily, boli kolky.

_MG_9937Myšlienka olympiády pre skôr narodených Banskobystričanov ma nadchla. Je úžasné vidieť, koľko seniorov má v sebe dostatok energie a chuti zmerať si sily so svojimi rovesníkmi. Som presvedčená, že šport nie je len pre mladých a že rozumná miera pohybu výrazne pomáha predchádzať rýchlemu starnutiu, povedala viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová, ktorá Olympiádu seniorov otvárala. V rámci programu Akadémie európskeho seniora sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v plavárni na Štiavničkách dvojhodinovka pre seniorov, bezplatný vstup do bazénov spojený s odbornou inštruktážou Ľuboša Križka, účastníka Majstrovstiev sveta v plávaní.