Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje literárnu súťaž o najlepší vlastný príbeh spojený s Banskou Bystricou. „Spomienky na moju Bystricu“ je letná súťaž, ktorá je určená všetkým seniorom nad 65 rokov.

foto: Branislav Račko (BBonline.sk)

Vyzývame seniorov, aby si zaspomínali na svoju mladosť v Banskej Bystrici a podelili sa o svoje spomienky na čaro starobystrických ulíc, v ktorých zažili detstvo a mladosť. Prostredníctvom najlepšie podaného a napísaného príbehu si my – mladšie generácie môžeme zaspomínať a predstaviť Banskú Bystricu ako si ju všetci nepamätáme. Zaujímajú nás Vaše spomienky na tie zmeny mesta, ktoré sa v kronikách nepíšu; to kde ste trávili voľný čas;  kam ste chodili tancovať; na rande;  kam ste chodili športovať a všetko to s čím ste spojený s Banskou Bystricou.

Výhercovia súťaže budú odmenení sumami 100€, 200€ a 300€ a z vyzbieraných príbehov o Banskej Bystrici bude vytlačená kniha.

Príbehy by mali byť napísané na tri strany ručne alebo na počítači. Pošlite ich na adresu Komunitnej nadácie Zdravé mesto (Komenského 21, B. Bystrica) do 23.septembra.

Ďalšie kritéria súťažeregistračný formulár (nájdete ich tiež v kancelárií či na webovej stránke Komunitnej nadácie Zdravé mesto a v klientskom centre Mestského úradu na odbore sociálnych vecí).