Schools for a Greener Europe je názov Projektu Erasmus+, ktorý sa na Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici realizuje už tretí školský rok.

Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia a zníženie ekologickej stopy. Hlavným koordinátorom celého medzinárodného projektu je práve ZŠ SSV. V projekte sú zapojené školy z Portugalska, Rumunska, Lotyšska a Talianska. Keďže bol projekt schválený tesne pred vypuknutím pandémie Covid-19 a projektoví partneri nemohli realizovať v tom čase fyzické aktivity, na ktoré získali grant, prvé oficiálne stretnutie sa uskutočnilo od 8.12.-10.12.2020 virtuálne na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom všetky partnerské školy a ZŠ SSV im pripravila bohatý program. Virtuálnu prehliadku mesta a školy, tanečné folklórne vystúpenie, či workshop zameraný na výrobu voskových obalov. Pôvodne mal projekt trvať len dva roky, ale projektoví partneri sa dohodli, že ho predĺžia a keď s tým súhlasila aj národná agentúra, postupne sa im podarilo uskutočniť aj fyzické mobilitné stretnutia.

Prvé sa konalo v mestečku Giurgiu v Rumunsku od 21.-25.3.2022. Na tomto stretnutí sa zúčastnili okrem hostiteľskej školy aj partneri zo Slovenska, Lotyšska a Portugalska. Zástupcovia talianskej školy sa pripojili virtuálne. Prevládal tu totiž strach z možnej pokračujúcej pandémie, ako aj z vojny, ktorá vypukla na Ukrajine.

Strach však pomaly ustúpil, a tak sa všetky krajiny neskôr od 16.-20.5.2022 stretli na ďalšej z mobilít – v meste Cesis v Lotyšsku.

Na každej mobilite sa realizovali aktivity súvisiace s projektom. V Giurgiu žiaci vysadili niekoľko sadeníc stromov pri rieke Dunaj, pri meste Cesis v Lotyšsku navštívili skládku s triedeným odpadom a podobne.

V aktuálnom školskom roku sa od 24.10.-28.10.2022 uskutočnila ďalšia mobilita do mestečka Terrasini na Sicílii, kde sa žiaci napríklad zúčastnili na orientačnom behu v prírodnej rezervácii Capo Rama.

Nedávno boli žiaci a učitelia v naozaj netradičnej oblasti v Ponte Delgada na portugalských Azoroch, kde v termíne od 27.-31.3.2023 prežili nezabudnuteľný týždeň. Ako inak, aj tu si mali možnosť vysadiť svoj strom.

Okrem všetkých spomenutých mobilít žiaci počas celého trvania projektu realizujú množstvo miestnych aktivít. Spomedzi všetkých treba spomenúť napríklad týždeň ekoaktivít na škole, ktorý zahŕňal aj pešiu chôdzu do školy alebo zdravé desiate a vypočítanie vyprodukovaného odpadu so snahou znížiť ho či pravidelné jesenné výlety spojené s čistením okolia a množstvo exkurzií zameraných práve na tému ekológia.

Školy sa tradične v jesennom a jarnom období zúčastňujú na zbere papiera, slovenská škola aj gaštanov, no okrem toho sa realizujú aj ďalšie zbierky. Partnerské školy sa venujú i charitatívnym činnostiam. ZŠ SSV sa nedávno úspešne podarilo zrealizovať SWAP – výmenu oblečenia s cieľom nekupovať nové oblečenie, ale využiť to staré. Zvyšné oblečenie žiaci odniesli do Centra materiálnej pomoci.

Celý projekt sa postupne blíži k svojmu záveru. Posledné stretnutie sa uskutoční od 15.5.-19.5.2023 na Slovensku. ZŠ SSV už pripravuje bohatý program pre zahraničných partnerov, vrátane vyhodnotenia celej činnosti za uplynulé obdobie. Žiaci aj učitelia nadviazali mnohé priateľstvá a veria, že nielen tie ich budú navždy spájať, ale aj vedomie, že sa deti naučili lepšie sa správať k sebe a k svojmu okoliu.