Obľúbené miesto oddychu obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová sa dočká revitalizácie. Peniaze na vybudovanie prvkov drobnej architektúry, zvýraznenie vodnej plochy a stanovenie pravidiel využitia tohto ekologicky hodnotného priestoru získal žiadateľ o grant z rovnakého fondu, z ktorého sa podarilo obnoviť aj medokýš pri plavárni na Štiavničkách.

Na realizácii projektu sa bude podieľať Mesto Banská Bystrica spolu s partnerom, ktorý má dobré meno najmä medzi mladými obyvateľmi Sásovej – združením saleziánskej mládeže DOMKA. Riadeným využívaním priestoru chcú prilákať ľudí do prírody na aktívne trávenie voľného času a zároveň dosiahnuť jeho zatraktívnenie. V rámci realizácie projektu sa plánuje vybudovanie drobných športových zariadení pre rôzne súťaže, plôch pre skupinové posedenia okolo bezpečných ohnísk, vytvorenie priestoru pre organizovanie výchovno-vzdelávacích výletov pre deti a športovo-zábavných podujatí. Projekt počíta aj s vytvorením menšieho cvičiska pre psov. Slávnostné otvorenie upraveného priestoru aj so sprievodnými podujatiami je naplánované na august 2012.

Sásovská dolina leží vo fatransko-tatranskej oblasti a spadá do pohoria Starohorských vrchov, pričom je súčasťou ochranného pásma NAPANT. Dolinou preteká Sásovský potok, ktorý zároveň tvorí prirodzenú hranicu tohto územia. Jeho súčasťou je aj jazierko, využívané na osvieženie v letných mesiacoch a od roku 2003 turistický a náučný chodník Sásovská dolina, zameraný na problematiku ochrany prírody, histórie a prírodných pomerov oblasti. Celé územie je ľahko prístupné zo všetkých mestských častí. V súčasnosti je priestor Sásovskej doliny zanedbaný a znečistený, brehy potoka sú zarastené a znečistené. Tento stav bol predmetom dlhodobej kritiky obyvateľov mesta aj z dôvodu narastajúceho zhromažďovania asociálnych živlov.