Donedávna zanedbaný priestor Sásovskej doliny sa zmenil na nepoznanie. Mesto Banská Bystrica v spolupráci so združením saleziánskej mládeže DOMKA vďaka získanému grantu za pomoci množstva dobrovoľníkov zrevitalizovalo priestor úvodnej časti doliny.

Peniaze na vybudovanie prvkov drobnej architektúry, zvýraznenie vodnej plochy a stanovenie pravidiel využitia tohto ekologicky hodnotného priestoru získalo  mesto z rovnakého grantového fondu, z ktorého sa podarilo obnoviť aj medokýš pri plavárni na Štiavničkách. V Sásovskej doline sa zrenovovaný priestor mal podľa projektu otvárať už v auguste, kedy sa napokon uskutočnila verejná brigáda a slávnostné otvorenie priestoru je naplánované na budúcu sobotu 13. októbra od 10.30 h.

Sásovská dolina leží vo fatransko-tatranskej oblasti a spadá do pohoria Starohorských vrchov, pričom je súčasťou ochranného pásma NAPANT. Dolinou preteká Sásovský potok, ktorý zároveň tvorí prirodzenú hranicu tohto územia. Jeho súčasťou je aj jazierko, využívané na osvieženie v letných mesiacoch a od roku 2003 turistický a náučný chodník Sásovská dolina, zameraný na problematiku ochrany prírody, histórie a prírodných pomerov oblasti.