Sídlisko Rudlová-Sásová je najväčším na území mesta Banská Bystrica. Jeho výstavba začala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia avšak ani vtedajšie projekty neboli nikdy zrealizované v úplnej miere a dnes už riešenie tohto priestoru neodráža reálne potreby jeho obyvateľov. Mesto teraz pripravilo anketu, v ktorej sa obyvateľov sídliska pýta na ich názory.

Súčasťou ankety je sprievodný materiál spracovaný na základe analýzy súčasného stavu verejných priestorov na sídlisku. Výsledky ankety plánuje Mesto Banská Bystrica použiť pri príprave štúdie na ďalší rozvoj sídliska a vytváranie verejných priestorov na sídlisku. Anketu a sprievodný materiál pripravil Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica.

sidlisko sasova

Vyjadriť sa môžete napríklad aj k tomu, čo je podľa vás najdôležitejšie na sídlisku zachovať a podporiť, či je potrebné vytvárať verejné priestory na sídlisku alebo aké tipy verejných priestorov na sídlisku najviac chýbajú či ktoré priestory sú najvhodnejšie na umiestnenie námestia, ale zaoberá sa aj parkovými úpravami zelených plôch.

Anketa obsahuje šesť anketových otázok. Jedna otázka je otvorená, pri ostatných je možnosť výberu z ponúknutých odpovedí. Zároveň je možnosť pri každej otázke dopísať vlastnú odpoveď. Anketové listy sú umiestnené na zberných miestach na sídlisku Rudlová-Sásová (ZŠ Sitnianska, ZŠ Pieninská, Komunitné centrum Sásová, knižnica Mikuláša Kováča, predajne potravín na uliciach Starohorská, Tatranská, Magurská a Pieninská) a tiež v Klientskom centre Mestského úradu Banská Bystrica.

Vyplnený anketový list je potrebné vrátiť do 18. mája 2015 do zberných krabíc na uvedených miestach, vyplniť anketu elektronicky a zaslať na anketa@banskabystrica.sk alebo vyplniť anketu online cez oficiálnu stránku mesta.