Len týždeň zostáva do začiatku nultého ročníka komunitného sídliskového festivalu v Sásovej s príznačným názvom Leto v Háji. Jeho názov vybrali občania Sásovej a tvorcovia festivalu, keďže celá akcia bude v prípade priaznivého počasia prebiehať v Jelšovom hájiku (nazývaným tiež Sásovský lesík) ako rozlúčka s letom.

Leto v Háji je nultý ročník sídliskového festivalu v Sásovej. Keďže veľké sídliská často neponúkajú obyvateľom dostatok kultúry, príležitostí na realizáciu či stretnutia v inom prostredí ako sú sídliskové krčmy, je tu komunitný festival. Dá možnosť občanom sídliska socializovať sa, robiť niečo spolu pre svoju vlastnú komunitu a zároveň oživiť Jelšový hájik, miesto, ktoré je zeleným srdcom sídliska. Dátum je na konci septembra a ako názov naznačuje, symbolizuje zakončenie leta a zároveň oslavu začiatku nového školského roka, kedy je ešte vonku príjemne teplo, pretože prichádza babie leto. Termín korešponduje s európskym Týždňom občianskej participácie, počas ktorého európske mestá ožijú aktivitami a podujatiami s cieľom podporiť občiansku participáciu.

Lesík ožije svetlom, zvukom, farbami a hlasmi obyvateľov Sásovej. Do Sásovej na celé tri dni príde čajovňa Gaia, ktorá bude pod stanom v hájiku v popoludňajších hodinách predávať návštevníkom i okoloidúcim svoje osviežujúce lahodné čaje. Každý deň bude dejiskom diskusie o piatej na zaujímavú a aktuálnu tému sídliska a spoločnosti, a večer sa v nej budú premietať tematické filmy. Pre deti bude stáť na zelenej ploche nad hájikom pri zastávke MHD típí, v ktorom bude detský kútik a sásovské staré mamy v ňom pravidelne o šiestej večer budú rozprávať rozprávky na dobrú noc. V rámci sprievodného programu budú prebiehať športové akcie, turnaj v Speed Badmintone, Skatový pretek, v stane budú nainštalované výstavy fotografií a lesík bude vyzdobený deťmi a základných škôl.

Dni budú organizované tematicky, pričom v prvý deň sa v rámci prípravy lesíka na festival budeme doobeda venovať jeho čisteniu a vyzdobovaniu, tematicky bude nasledovať diskusia o dobrovoľníctve a lokálnej participácii. Prídu odborníci na prírodu a vtáctvo v meste. Ďalší deň venujeme našim psíkom na sídlisku, dobrovoľníci z rôznych organizácií budú vysvetľovať ako s nimi pracovať a trénovať ich. Celé to zavŕšime debatou na tému psov na sídlisku. Prítomnosť mestskej polície využijeme v tento deň na to, aby sme otvorili diskusiu o bezpečnosti v Jelšovom hájiku a večer zakončíme divadelne. V sobotu vyzývame občanov, aby sa zbavili nepotrebných vecí a posunuli ich ďalej do tých správnych rúk prostredníctvom blšieho trhu, obed strávime spoločným piknikom v hájiku, počas ktorého začne poobedňajší program a vystúpenia.

Cieľom celého podujatia je spojiť ľudí zo sídliska, ponúknuť im niečo nové, a hlavne ponúknuť im možnosť sa zapojiť do premeny svojho prostredia. Aktivity smerujú k prekonaniu stereotypu o Jelšovom hájiku ako tmavom mieste, kde je nebezpečné chodiť. Chceme, aby tam chodili ľudia radi a často. Zmyslom festivalu je tento mestský parčík „osvetliť“, či už doslova, svetelnými inštaláciami, ako aj v prenesenom slova zmysle, a to dianím, ktoré doň na tieto tri dni prinesieme.

Na organizácii festivalu sa podieľa Komunitné centrum, Centrum komunitného organizovania, Centrum nezávislej kultúry Záhrada, Škola Fantázia, Materské centrum Mamina, ZŠ Sitnianska, aktívni jednotlivci – občania sídliska.

Program nultého ročníka sásovského festivalu Leto v Háji

Štvrtok 27.9. Deň prírody

10.00-11.00 Pozdrav Slnku – Ranné cvičenie jogy (jogínka Alena Trendafilová)
10.00-14.00 Aktivity v Hájiku
Čistenie a príprava lesíka na festival. Tvorba posterov s tematikou rastlinných a živočíšnych druhov ekotopu. Výzdoba a výroba lavičiek, výtvarné inštalácie v prírode, vyrezávanie tekvičiek. Súťaž o najkrajší umelecký výtvor v lesíku (ZŠ Sitnianska)
Stavanie típí.
Environmentálna výchova, výroba vtáčích búdok (Združenie Slatinka, Danka Domčeková, Správa NAPANT, Anka Bariaková, Správa CHKO Poľana)
Tematické prednášky o prírode na sídlisku: Dobrí susedia z ríše zvierat (vtáky a netopiere) (RNDr. Peter Bačkor, PhD., Katedra biológie a ekológie UMB)
Workshopy a program zo ZŠ Fantázia: Čítanie kníh o prírode, práca s knihou, výtvarné inštalácie v prírode, výroba lampášikov, intuitívne hry
13.00-15.00 Anketa Strom roka a robenie mapy plánovačky (o.z. Ekopolis)
14.00-16.00 Turnaj v Speed-Badmintone – ihrisko nad Jelšíkom
Prihlasujú sa družstvá (jednotlivci vopred v stane čajovne alebo na mailovej adrese ckosasova@gmail.com)
16.00-18.00 Detský kútik v típí
Rozprávkové varechy – prineste si varechy (Zuzana Mastišová, Materské centrum Mamina)
17.00-18.00 Diskusia o dobrovoľníctve a občianskej participácii na lokálnej úrovni (v stane čajovne)
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Katedra sociálnej práce PF UMB, Centrum dobrovoľníctva;
Dana Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií;
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB);
Vladimír Pirošík, poslanec za volebný obvod Sásová a bývalý (aj súčasný) aktivista;
moderuje: Rado Sloboda, Amnesty International Slovensko
V rámci Týždňa občianskej participácie organizuje Centrum komunitného organizovania (CKO) v spolupráci s iniciatívou Otvor Oči Slovensko sériu diskusií po celom Slovensku na tému občianskej participácie na lokálnej úrovni. Diskusie dávajú priestor tým, ktorí sa k danej téme chcú vyjadriť a podeliť sa o svoje skúsenosti a tiež tým, ktorí by sa chceli stať aktívnymi, ale nevedia ako a kde začať. Cieľom diskusie je upriamiť pozornosť občanov na pojmy ako občianska participácia, aktivizmus, aktívny občan, dobrovoľníctvo, hovoriť o nich a zasadiť ich do teoretických rámcov. Do diskusie sme pozvali lokálnych aktivistov, aby sme predstavili konkrétne aktivity, ktorým sa venujú a uviedli tým sú príklady občianskeho aktivizmu. Zdôrazňované budú predovšetkým otázky, ktoré sú o
ľuďoch a ich komunitách a nie len o umelo vytvorených obvyklých politických a mediálnych témach. Zameriame sa na miestne a malé regionálne otázky, problémy, no diskutované budú tiež pojmy angažovanosť a demokracia a poukážeme aj na nevyhnutnosť participácie na všetkých úrovniach, čiže okrem lokálnej aj na celoštátnej a európskej.
18.00-19.00 Večer v Hájiku
18.00-18.30 Rozprávka na dobrú noc v típí – čítanie pre deti v típí z rozprávkovej knižky:
Filipove dobrodružstvá (o planéte Zem a o tom, ako jej čo škodí a čo s tým môžeme urobiť aj my maličkí či veľkí)
18.00-19.00 Cvičenie jogy, rozjímanie v kruhu liečivého Ticha, 10 min
18.00-19.00 Predstavenie – lúka nad hájikom
„Ako deti zachránili les“ Predstavenie detí ZŠ Sitnianska
19.00-21.00 Premietanie filmov – stan čajovne
Dokumentárny film Mesto si aj Ty 36´o mladých ľuďoch, ktorí síce nemusia,ale chcú vytvárať lepší svet okolo nás.
Filmové pásmo študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici
Harmonikár – (12 minút) – réžia: Lenka Koláriková. Dokumentárny film Harmonikár je úvahou pouličného muzikanta, ktorý si splnil sen venovať sa hudbe, avšak pódiom sa mu stala mestká ulička a obecenstvom náhliaci sa dav.
Chavore – (15 minút ) – réžia: Lenka Koláriková. Dokumentárny film Chavore odkrýva svet tanca, frustrácie, živelnosti a snov troch rómskych detí z osady Lešť pri Banskej Bystrici.
Tma – (18 minút) – réžia: Lenka Koláriková. Dokumentárny film Tma je príbeh Karela a Oľgy, ktorých manželská láska v starobe dozrieva. Romantická zaľúbenosť prerastá v lásku, ktorá je schopná obetovať sa a odpúšťať. Keď Karel stráca zrak, Oľga sa stáva jeho očami. Keď Oľga cíti bolesť, Karel jej ju tlmí. Keď Karela postihne ťažká choroba, Oľga neopúšťa jeho posteľ. Tma je o nádeji, ktorá prichádza, keď jeden prestáva vidieť očami a začína vidieť srdcom. Je to jednoduchý príbeh dvoch jednoduchých ľudí, ktorí si sľúbili vernosť v dobrom aj v zlom a v sľube vytrvali.
Slameníkov zeme – (18 minút) – réžia: Peter Kováč. Snímka predstavuje zaujímavú obrazovú ilustráciu hlavného protagonistu Štefana Wolfa Slameníka, ktorý celý život žije v novobanských štáloch, kde už od malého chlapca poznal každý strom, ktorý tam rástol. Avšak neľútostný politický režim na prírodu nemyslel, a tak museli stromi padnúť, aby tu mohol vynikať výkričník socializmu i Štefana Wolfa Slameníka.
Kino Svet – (28 minút) – réžia: Marek Janičík. Dokumentárna snímka o jednom z posledných dedinských kín na Slovensku, ktorého históriu a dôležitosť spoznávame cez spomienky a reálne príbehy miestnych dedinčanov. Spúšťacím motorom pre zatvorenie kina je digitalizácia kín, ktorej sa dedinčania rozhodli nezúčastniť a svoje kino tak pochovajú. Odprevadia ho však so smútkom či s hrdosťou?
Mercúň – (18 minút) – réžia: Martin Jurza. Dokument reprezentuje portrét Pavla Balla ako otca a manžela, ktorý miluje svoju rodinu, avšak, ako deti vyrastú, a žena odíde za prácou do zahraničia, ostáva sám. To je dôvod, prečo mu opäť učarujú svište. Tento portrét zobrazuje niekoľkodenné čakanie v extrémnych podmienkach Žiarskej doliny, kde si svište kopú svoje nory. Pavel postupuje všetko riziko, spojené s nebezpečným terénom aj poveternostnými podmienkmi, a nemôže si byť istý, či jeho svište krutú zimu prežijú.

Piatok 28.9. Deň o psíkoch

10.00-11.00 Pozdrav Slnku
Ranné cvičenie pre všetkých, ktorí si chcú ráno urobiť čas pre seba
10.00 – 14.00 Aktivity v lesíku
Červený kríž: výučba prvej pomoci, ukážka materiálu pre činnosť poskytovania prvej pomoci, a ukážky urgentnej zdravotnej starostlivosti so sanitným vozidlom.
Aktivity s mestskou políciou
Ako sa starať o psíka (Peter Kráčik – Rescue Dog Service)
Neformálne vzdelávanie o tolerancii, celodenné Prednášky (Rado Sloboda, Amnesty International Slovensko)
14.00-16.00 Turnaj na ihrisku nad hájikom
Futbalový a floorbalový s mestskou políciou. Vyzývame verejnosť, učiteľov/ky, zástupcov/kyne mimovládiek, firiem, ale aj našich poslancov/kyne, či úradníkov/čky etc..aby si urobili svoje tímy. Prihlásiť ich môžete vopred na mailovej adrese ckosasova@gmail.com alebo v stane čajovne, prípadne na facebooku
16.00-18.00 Detský kútik v típí
Detský lesný klub Zrnko /Saška Šimegová/ tvorba z dreva, látok, a prírodných materiálov
16.00-18.00 Dve diskusie – stan čajovne Gaia
16.00-17.00 Diskusia o bezpečnosti v hájiku
Diskusia občanov, príslušníkov mestskej polície a jej náčelníka o tom, ako by sa mohol stať hájik lepším a bezpečnejším miestom sídliska.
17.00-18.00 „Urobiť venčoviská alebo oplotiť deti?“
Rozprava ako mať čistejšie sídlisko a vyjsť v ústrety psíkom a ich majiteľom. Ako, a prečo to funguje napríklad v západnej Európe alebo v iných mestách? Ako by to mohlo fungovať v Sásovej, aby to vyhovovalo čo najširšej vzorke obyvateľstva a čo preto môžeme urobiť my? Je súčasťou kampane „Spájame sily za čisté trávniky.“

Diskutovať prídu: Ivana Barlíková, Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, MÚ BB
Andrej Huťka, Chov spoločenských zvierat, odchyt spoločenských zvierat, karanténna stanica, Oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP, MÚ BB
Lucia Dvorská, Psíčkari-ZV
Katka Kubusová, Zuzka Genčiová, Banskobystrický agility klub
Peter Kráčik, Rescue Dog Service
17.00-19.00 Divadelný podvečer
17.00-18.00 Divadlo z Pasáže: „Mechúrik koščúrik“
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Mechúrik Koščúrik na vandrovke je participačné divadlo pre deti, ktoré v sebe zahŕňa interaktívne prvky. Malý divák je do deja zapojený prostredníctvom dramatických hier. Rozvíja umelecké a ľudské možnosti detí, konfrontuje poznané s nepoznaným a v neposlednom rade umožňuje užiť si raj fantázie prostredníctvom rozprávky. Mechúrik Koščúrik vandruje so svojimi kamarátmi do sveta fantázie… Inscenácia je určená pre deti od 3 do 10 rokov.
Réžia, dramaturgia a výprava – Peter Vrťo
18.00-19.00 Divadlo Hotel Maria: „Malý divadelný horor“
Inscenácia je vhodná pre široké publikum od 12 rokov. Divadelná komédia s prvkami kabaretu. Interaktívne predstavenie komunikujúce s divákom aj hereckou improvizáciou. Názov by predurčoval, že inscenácia čerpá zo žánru horor, ale jedine príbeh je ním inšpirovaný. Postavy v hre si herci striedajú, a pri herectve využívajú kaunijádu, Chaplinovské gagy, spev. Príbeh je rozprávaný aj hraný a začína sa v tmavom a malom mestečku, do ktorého prichádza tajomný cudzinec. Stretáva Virgíniu, ktorej mama im bráni sa vídať. Virgínia je zaľúbená a utečie za cudzincom….čo sa potom stane? Uvidíte.
18.00-19.00 Večer v Hájiku
18.00-18.30 Rozprávka na dobrú noc v típí – čítanie pre deti v típí z rozprávkovej knižky: O psíčkovi a mačičke
19.00-20.00 Cvičenie jogy, rzjímanie v kruhu liečivého Ticha, 20 min
20.00-21.00 Film a diskusia o svetelnom znečistení (Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v R. Sobote, odborník na svetelné znečistenie)
Hľadá sa tma (43 minút) – Reportáž o svetelnom znečistení od režisérky Márie Martiniakovej
Temná strana svetla (18 minút) – Anja Freyhoff, Thomas Uhlmann podávajú veľmi blízky pohľad na svetelné znečistenie
21.00 Pozorovanie oblohy s Petrom Chabadom

Sobota 29.9. Odpočinkový deň

9.00-10.00 Pozdrav Slnku Ranné cvičenie pre všetkých, ktorí si chcú ráno urobiť čas pre seba
9.00 Registrácia na bbblší_trh Blšák bude o desiatej, a treba sa naň registrovať. Ráno na mieste, v hájiku alebo vopred v Komunitnom centre Sásová, prípadne mailom na ckosasova@gmail.com
10.00-13.00 Blší trh v lesíku
Poďte predať čokoľvek, čo sa Vám už roky kopí v byte, a myslíte si, že niekomu by to ešte poslúžilo! Máte starú sedačku, už dávno prečítané knihy, prachom zapadnutú lampu, primalé lyžiarky a priveľké nohy, detskú sedačku a pristaré deti, večerné šaty zo stužkovej už 15 rokov v skrini, alebo ste dostali tri žehličky ako svadobný dar? Neklaďte to ku košu, prineste to na blšák! Ste mladý umelec, robíte náušky šijete, alebo tvoríte čokoľvek, čo chcete predať? Toto je príležitoť pre Vás!
13.00-14.00 Sobotný sásovský piknik
Doneste si sobotný obed von, urobíme si spolu piknik! S nátierkami z Alfabio a s tým, čo si prinesiete so sebou. (nezabudnite deky na sedenie!)
13.00-17.00 Predstavenia a workshopy
Pas de pitié – Prevedenie francúzskych a slovenských šansónov v podobe Banskobystrickej hudobnej kapely. Víťazi súťaže “Concours de la chanson francaise” svoje skladby interpretujú vo vlastných zaujímavých aranžmánoch, čím chcú vyjadriť svoj názor na francúzky a slovenský šansón.
Ako sa cvičí Aikido (15 minút) – ukážky Aikida, bojového umenia pre všetky vekové kategórie
YAMAHA vystúpenie detí a rodičov z hudobných programov: ROBIK, PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE a POPULÁRNY SPEV (30 minút)
Salseritos – tanečné animácie v rytme salsy a latino pre deti aj rodičov (30 minút)
Vystúpenie akrobatickej skupiny Slovak Freerun Family (15 minút)
Parkour je nesúťažná disciplína, ktorá vznikla v 80-tych rokoch minulého storočia vo Francúzsku a jej základom je čo najefektívnejší presun z bodu A do bodu B, jedine s využitím schopností vlastného tela, čo vyžaduje aj dôkladný fyzický, kondičný a technický tréning. Freerun je disciplína, ktorá sa vyvinula z parkouru, avšak efektivita pohybu pri nej ustupuje efektnosti, napríklad využívaním akrobatických prvkov, akými sú aj saltá. Akrobatická skupina Slovak Freerun Family z Banskej Bystrice má 10 členov vo veku 16-24 rokov. Predvedú saltá, akrobaciu a parkourové techniky.
Lukostreľba v lesíku – škola lukostreľby (Marián Moravčík)
Vodotlač na tričká (Tomáš Tornyos)
14.00-16.00 Skateboardingový minipretek na ihrisku (Lukáš Hirič)
16.00-18.00 Prednášky o joge (Alenka Trendafilová)
16.00-17.00 Joga-Cesta k vybudovaniu skutočnej telesnej a duševnej rovnováhy
17.00-18.00 Joga-systematický rozvoj osobnosti smerujúci k vnútornej jednote a harmónii s prírodou
16.00-18.00 Detský kútik v típí
Plastelíniáda a maľovanie vtáčích búdok /Zuzana Mastišová, Materské centrum Mamina/
17.00-18.00 Diskusia na tému história, súčasnosť a budúcnosť slovenského skateboardingu a „ako je na tom na to Banská Bystrica?“
Ako sa prebojoval na Slovensko skatebording a ako vznikali prvé skateparky? Diskusia o tom, kde je slovenský skateborading dnes, čo môže našej mládeži dať a aké sú podmienky na rozvoj mladých skaterov u nás. Aj o tom, kto je banskobystrická skateová komunita a kam chodí skateovat sásovská mládež.
Diskutovať bude:
Katarína Čižmárová, zástupkyňa primátora mesta
Michal Kuvik, okrem toho, že jazdí a často býva porotcom pretekov stavia skateparky pod firmou No limit constructions, kde navrhuje prekážky
Lukáš Hirič, banskobystrická skateboardová komunita
Tibor Ivanko, ktorý zažil časy zrodu jednej z najstarších skateových komunít na Slovensku na konci 90-tych rokov v Liptovskom Mikuláši
18.00-19.00 Večer v Hájiku
18.00-18.30 Rozprávka na dobrú noc: O hviezdičkách a škriatkoch (niečo o tom, že dobro je v každom z nás)
18.00-19.00 Cvičenie jogy, rozjímanie v kruhu liečivého Ticha, 30 min
18.00- 19.00 Tanečná skupina ENERGY – ukážky folklórneho, scénického a disco tanca
19.00-21.00 HUDOBNÝ VEČER
Maringotka Toto inštrumentálne trio v obsadení: Juliána Dubovská (basgitara), Róbert Šchranz (gitara, mandolína) a Juraj Havlík (gitara) sa rozhodlo venovať hudbe 30. – 50. rokov minulého storočia, konkrétne „cigánskemu džezu“, a tak šíriť tradíciu jeho zakladateľa Djanga Reinhardta i na Slovensku.
220V Kapela z Banskej Bystrice orientujúca sa výhradne na svoje piesne ako fúziu rôznych žánrov. Jednoznačne Vás zabaví v zostave Tomáš Dobrík – gitara, spev, Martin Kubuš – bicie, Michael Dove – basová gitara, vokály.
Vlastný prejav Hip-Hop a Rap v podaní Procesa a Šima zo Sásovej.
Glams Večer uzatvára talent, kreatívita a extravagancia v podobe dievčenskej tanečnej skupiny Glams.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
SPRIEVODNÝ PROGRAM FESTIVALU: Výstava fotografií: Pohľady z/do Ladakhu, Ela Klementová a Vera Střelcová; Detský kútik v típí – Detský lesný klub Zrnko a Materské centrum Mamina, Pohybová improvizácia, Svetelné inštalácie, Výber z fotografií z kampane Za čisté trávniky, čajovňa Gaia.

*diskusie a predstavenia sa budú konať v stane čajovne, alebo na pódiu, ktoré budú na zelenej trávnatej ploche napravo hore nad lesíkom, filmy budeme premietať v stane čajovne
*zvyšný program bude v zákutiach lesíka a jeho priľahlých častiach, alebo pri fontáne. Športovať budeme na ihriskách pri lesíku
* vstupné na jednotlivé predstavenia festivalu, ako aj na celý festival je dobrovoľné. Kasičku nájdete v čajovni, ako aj pri vybraných predstaveniach. Budú sa z neho hradiť náklady, spojené s organizáciou festivalu, prípadne náklady účinkujúcich, alebo sa stane základom pre organizáciu budúceho ročníka