V najbližších dňoch sa začne so stavebnými prácami nového chodníka v predpokladanej hodnote približne 26 500 eur. Obyvatelia mesta smerujúci do Starej nemocnice a k zdravotníckym zariadeniam ho začnú plnohodnotne využívať už v decembri tohto roka.

chodnikViac ako stodvadsať metrov nedokončeného chodníka sa dobuduje na Ceste k nemocnici pri miestnej komunikácii pozdĺž rodinných domov. Napojí sa na už existujúci chodník, ktorý bol vytvorený v rámci realizácie severného obchvatu Banskej Bystrice ako súčasť okružnej križovatky pre prístup do centra, Rudlovej i Sásovej.

„Frekventovaným úsekom prejde denne mnoho ľudí, ktorí musia kľučkovať po neupravenom teréne a vyhýbať sa motoristom. K tejto investičnej akcii nebola v minulosti spracovaná žiadna technická dokumentácia, podľa ktorej by sa chodník dobudoval. Chýbajúci materiál sme preto dopracovali a na tento rok vyčlenili v mestskom rozpočte financie na realizáciu. Som presvedčený, že novým chodníkom zabránime ďalším kolíznym situáciám a zvýšime bezpečnosť peších a motoristov aj v tomto úseku,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť vo februári tohto roku. Nakoľko sa v danej lokalite pod chodníkom nachádzal aj cudzí pozemok, mesto ho muselo od majiteľa odkúpiť. Následne bolo vydané stavebné povolenie a začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ktorému bolo v utorok 18. októbra odovzdané stavenisko. Mesto žiada verejnosť o trpezlivosť a ospravedlňuje sa za dopravné obmedzenia vzniknuté počas realizácie chodníka.