V závere roka 2015 sa už v kuloároch hovorilo o pláne začať v lete tohto roku rekonštrukčné práce na banskobystrickom Štadióne SNP na Štiavničkách. Areál na Hutnej ulici ale ďalej chátra.

vizualizacia-stiavnicky
Vlani zverejnená vizualizácia plánovanej rekonštrukcie atleticko-futbalového štadióna na Štiavničkách.

O rekonštrukcii štadióna sa začalo hovoriť v súvislosti s vládnym projektom rekonštrukcie slovenských futbalových štadiónov, ktorý zastrešuje Slovenský futbalový zväz (SFZ), ešte v roku 2013. Aj keď zväz pôvodne pre jednotlivé mestá dával i časové obmedzenia pre ich rozhodnutia o participácii na projekte, pre zložité vlastnícke vzťahy v Banskej Bystrici od tejto podmienky upustil.

„Obava z toho, že by Banská Bystrica o peniaze z daného projektu prišla je v tejto chvíli bezpredmetná,“ uvádza pre BBonline.sk hovorca SFZ Juraj Čurný. „Je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že štadión Štiavničky je vo vlastníctve Ministerstva obrany, preto sme konkrétne lehoty na realizáciu tohto projektu zatiaľ nestanovovali,“ dodal.

Štadión je ale naďalej v majetku Ministerstva obrany, respektíve v správe VŠC Dukla. Mesto, ako dlhodobý nájomca štadióna, sa pre urýchlenie realizácie projektu pôvodne zaujímalo o odkúpenie štadióna. K tomu ale nedošlo a mesto tak má v tejto veci zviazané ruky.

Stadion SNP, Stiavnicky„V projekte rekonštrukcie Štadióna SNP pokračujú intenzívne rokovania medzi všetkými zainteresovanými stranami. Otázka financovania je medzi Ministerstvom obrany, SFZ a VŠC Dukla. Mesto je pripravené na projekte participovať a poskytnúť maximálnu súčinnosť, napríklad aj čo sa týka majetkoprávneho vysporiadania,“ uvádza aktuálne prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Martin Adamec.

A aj keď to už na sklonku minulého roka vyzeralo, že projekt je uzatvorený a pomaly pred realizáciou, do cesty mu vošli parlamentné voľby a následné politické výmeny. Aj nové vedenie ministerstva sa ale projektu nevzdáva.

„Vedenie Ministerstva obrany sa v súčasnosti oboznamuje s možnosťami riešenia situácie ohľadne atletického a futbalového štadióna, ktorý je v správe VŠC Dukla Banská Bystrica. V tejto veci sa už stretol s vedením mesta Banská Bystrica aj minister obrany Peter Gajdoš, ktorý sa o túto tému osobne zaujímal,“ priblížila hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

Po nedávnom stretnutí zainteresovaných strán sa v súčasnosti pracuje na aktualizácii štúdie a finálnom rozpočte projektu, ktorého výsledkom už má byť aj harmonogram plánovaných prác. Až po vypracovaní tohto materiálu zo strany SFZ padne o rekonšrukcii Štiavničiek definitívne rozhodnutie.