V poslednom období Odbor hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici zaznamenáva čoraz viac telefonátov, týkajúcich sa kvality minerálnej vody v tzv. Rudlovskom medokýši. RÚVZ rozbor tejto vody už raz robil a k danej problematike vydal nasledujúce stanovisko.

Podľa RÚVZ BB môže dlhodobá konzumácia tejto vody vyvolať viaceré zdravotné problémy, medzi iným aj depresie, neurologické problémy, hnačky poruchy trávenia a iné veľmi nepríjemné zdravotné ťažkosti
(foto: kamim.sk)

Mesto Banská Bystrica požiadalo v auguste roku 2007 banskobystrický RÚVZ o rozbor vody, ktorú občania odoberajú masovo z Rudlovského medokýša. „Rozbor tejto vody sa robil v našich laboratóriách na základe objednávky mesta. Zistili sme nadlimitné hodnoty arzénu, selénu, síranov, mangánu, železa a tiež nízke pH tejto vody, čo nie je v súlade s limitmi, ktoré stanovuje Nariadenie vlády SR č. 354 z roku 2006 “, konštatuje PhDr. Pavlína Bartová z odboru hygieny životného prostredia a zdravia tohto RÚVZ. Zároveň upozornila, že dlhodobá konzumácia tejto vody môže vyvolať viaceré zdravotné problémy, medzi iným aj depresie, neurologické problémy, môže ovplyvniť mentálne zdravie detí, požívajúcim privodiť hnačky, poruchy trávenia či dokonca možnosť karcinogénnych ochorení. RÚVZ v Banskej Bystrici preto neodporúča pitie tejto vody ako hlavný, jediný a dlhodobý zdroj, určený na pitné účely ľudí.

Ako médiá informovala hovorkyňa mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová, na možné zhoršenie zdravotného stavu pri dlhodobom užívaní občanov upozornili oznamom v blízkosti prameňa. Ten však na spomínanom mieste v súčasnosti chýba. „Ak nás mesto podľa vyjadrenia jeho hovorkyne požiada o opätovný rozbor kvality vody v tomto prameni, vykonáme ho. O výsledkoch budeme informovať magistrát, ktorý by v prípade opätovných nadlimitných hodnôt uvedených ukazovateľov mal potom prijať opatrenia“, uviedla PhDr. Bartová.

Z medokýšu, ktorého okolie momentálne znečisťuje navyše rýchlonapredujúca stavba Severného obchvatu, teda čerpať pramenitú vodu za účelom dlhodobého požívania neodporúčame.