Plán vedenia mesta vybudovať v súvislosti s organizáciou Letného európskeho olympijského festivalu mládeže novú multifunkčnú športovú halu bol od začiatku spochybňovaný laickou i odbornou verejnosťou. A to napriek faktu, že o potrebe novej športovej haly v meste sa hovorí už celé desaťročia.

Mimoriadne optimistický pohľad vedenia mesta na možnosť stihnúť stavbu haly bez predchádzajúcej prípravy do leta 2021 napokon narazil na realistické plány organizačného výboru, ktorý s halou pre podujatie nepočítal. Mesto však napriek tomu pokračovalo v príprave projektu, pre ktorý predchádzajúca vláda vyčlenila dotáciu 6,7 milióna eur.

Podľa vypracovanej štúdie mala výstavba napokon stáť približne 12-miliónov eur. Plány na mimoriadnu investíciu banskobystrickej samosprávy stroskotali až na nutných úsporných opatreniach, ktoré priniesla koronakríza. Tá síce spôsobila presun samotného podujatia až na rok 2022, zároveň však prináša výrazné zníženie daňových príjmov mesta, nehovoriac o zvýšených nákladoch súvisiacich s epidemiologickou situáciou či stratami v mestskej hromadnej doprave, školských službách a ďalších.

„Narastajúca nezamestnanosť znamená výpadok podielových daní pre Banskú Bystricu na úrovni 3,3 milióna eur. Spolu s inými dopadmi tejto nepredvídateľnej situácie to môže naše mesto stáť iba tento rok viac ako 6 mil. eur eur. Výrazne sa nás dotkne aj v uplynulých dňoch avizovaný ďalší vládny balíček sociálnych opatrení, ktorý bude mať rozsiahle dopady na rozpočty slovenských miest. A to je situácia, keď ako primátor, ktorý chce byť zodpovedný hospodár, musím výrazne prehodnotiť pripravované projekty,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Zastavenie prác na najväčšom investičnom projekte mesta za dlhé desaťročia primátor oznámil netradične, prostredníctvom blogu na BBonline.sk. Len z médií sa o tomto rozhodnutí dozvedela aj väčšina mestských poslancov.

Tí za týmto účelom v nedávnej minulosti schvaľovali jednak prostriedky na odkúpenie pozemku od Lesov Slovenskej republiky, ale aj ďalšie milióny eur na investície do športovej infraštruktúry v súvislosti s podujatím EYOF, pod čo malo spadať aj spolufinancovanie výstavby novej haly. Viacerých tak prekvapilo, že rozhodnutie o zastavení investičnej akcie s nimi primátor nekonzultoval.

„Prekvapilo ma to, pretože ide o otočku o 180 stupňov. Od začiatku som sa skepticky pozeral na ambíciu radnice brať si na halu úver minimálne 4 milióny eur. Vnímam, že mesto zápasí s úplne základnými problémami a verejnými službami,“ hovorí mestský poslanec David Kapusta z Banskobystrickej alternatívy.

„Moja prvá reakcia bola taká, že je to dobré rozhodnutie primátora a pokiaľ je finančná situácia mesta po koronakríze naozaj zlá a odniesli by si to obyvatelia nášho mesta je lepšie tento projekt realizovať neskôr, ale nie ho stopnúť,“ dodáva nezaradená poslankyňa Erika Karová.

Viacerí poslanci sú navyše presvedčení, že o takto vážnom rozhodnutí malo rozhodovať aj samotné zastupiteľstvo.

„Určite malo. Ale aký začiatok, taký koniec. Aj o zámere stavby haly, ako aj o EYOF 2021, sa rozhodovalo narýchlo a bez dlhodobej strategickej prípravy, či relevantnej diskusie. Aktuálny stav okolo haly má určite širší rozmer, nielen súvislosť s koronakrízou,“ povedal pre BBonline.sk Marcel Pecník z klubu SMER-SD, SNS.

„To mala byť samozrejmosť a považujem to za zlyhanie vedenia mesta. Sami rozhodli o zrušení, oni hovoria o pozastavení, najväčšej investície mesta na najbližšie roky. Nie je to divné, že sa o takejto veci dozvedáme len z médií?“ pýta sa Igor Kašper z klubu Banskobystrická pravica.

„Zrušenie verejného obstarávania na projekt multifunkčnej haly je v kompetencii exekutívy a teda pána primátora. Mestské zastupiteľstvo a poslanci majú v septembri možnosť iniciovať vypísanie nového verejného obstarávania,“ reaguje však Radovan Ocharovich z Klubu nezávislých poslancov, ktorý podporuje primátora Noska.

Čo bude s parkoviskom na Mičinskej ceste?

Samostatnou témou bolo od úvodného predstavenia zámeru umiestnenie haly, pre ktoré si vedenie mesta vytipovalo parkovisko na Mičinskej ceste. Tieto pozemky pritom mestu nepatrili, ale boli vo vlastníctve Lesov Slovenskej republiky. Kritici lokalite od začiatku vyčítali zlú dopravnú dostupnosť a možné ďalšie zhoršenie dopravy a s takouto stavbou nesúhlasili ani miestni obyvatelia z priľahlých rodinných i bytových domov.

Parkovisko na Mičinskej ceste v čase keď slúžilo dočasnej autobusovej stanici.

V súvislosti s podporou vlády pre projekt sa začali intenzívne rokovania Lesov SR s mestom, ktoré po schválení poslancami napokon pozemky odkúpilo za 850-tisíc eur, ako uviedol primátor Nosko. Ten teraz hovorí, že získaný pozemok nemusí byť v budúcnosti využitý pre halu, ale pre iný verejný záujem.

„So zapojením obyvateľov do participatívneho plánovania a aktívnych ľudí v našom meste, budeme spoločne hľadať adekvátne využitie tohto priestoru. Už dnes dostávam mnoho podnetov, že by ste si tam vedeli predstaviť detské dopravné ihrisko alebo skatepark, ktoré v našom meste chýbajú,“ uviedol primátor Ján Nosko vo svojom blogu.

To je postoj, ktorý dlhodobo preferujú aj viacerí mestskí poslanci. „Chcem veriť, že tento pozemok zveľadíme a zazeleníme. Že ho Mesto Banská Bystrica využije na skatepark alebo inú funkčnú zónu zameranú na pohyb pre všetkých ľudí zo širšieho okolia,“ hovorí poslanec Radovan Ocharovich. „Predstáv bude mnoho, preto treba nájsť rovnováhu medzi kvalitou a tým čo obyvatelia skutočne potrebujú,“ dopĺňa ho poslanecký kolega David Kapusta.

Avšak niektorí poslanci sú presvedčení, že by mesto nemalo od zámeru haly na týchto pozemkoch ustupovať.

„Pozemok je potrebné využiť tak, ako to bolo schválené poslancami mesta – na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá mohla slúžiť niekoľkým generáciám. Pravdepodobne premrháme jedinečnú možnosť,“ uviedol napríklad Igor Kašper a podobný názor v našej ankete medzi poslancami vyjadrila aj poslankyňa Erika Karová.

„Nemusíme v meste všetko a za každú cenu zastavať. Myslím si a som o tom presvedčený, že mesto ako Banská Bystrica potrebuje aj nejaké voľné disponibilné a nezastavané plochy v blízkosti svojho centra pre operatívne využitie,“ dodal Marcel Pecník, ktorý je poslancom za volebný obvod č. 2, pod ktorý lokalita spadá.

Čo hovoria poslanci?

Prečítajte si aj kompletné znenie odpovedí viacerých oslovených poslancov k téme pozastavenia projektu výstavby multifunkčnej športovej haly.

David Kapusta (klub Banskobystrická alternatíva)

Ako hodnotíte rozhodnutie primátora Jána Noska zastaviť práce na príprave projektu výstavby novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste?

Prekvapilo ma to, pretože ide o otočku o 180 stupňov. Od začiatku som sa skepticky pozeral na ambíciu radnice brať si na halu úver minimálne 4 milióny eur. Vnímam, že mesto zápasí s úplne základnými problémami a verejnými službami. Korodujúce verejné osvetlenie, dosluhujúce mosty a krematórium, či rozbité chodníky pre chodcov, ktoré v porovnaní s hocijakým nemeckým mestečkom možno považovať za tankodrom – sú len začiatok zoznamu. Hoci rýchlosť obratu nepridáva na autenticite pohnútok, opatrne vítam zmenu postoja primátora.

Nemalo podľa vás rozhodovať o ukončení takto významného zámeru zastupiteľstvo ako celok?

Mohli sme, ale mňa to neprekvapilo. Veď už o organizácii EYOF sme sa ako poslanci dozvedeli z médií a až potom prišlo vedenie mesta s hotovou vecou. O hale sa znenazdajky bez oznámenia a podkladov začalo hovoriť až na záver zastupiteľstva. Vnímam to ako primátorove pohotové manažérske rozhodnutia. Avšak, poslanci nie sú akcionári a mesto nie je firma. Myslím si, že demokraticky zvolení poslanci zastupujúci obyvateľov mesta by sa mali aktívnejšie spolupodieľať na dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú nás všetkých. Je čo zlepšovať naďalej aj v oblasti komunikácie voči poslancom.

Má, podľa vášho názoru, mesto šancu vyrokovať s vládou presun časti prostriedkov pôvodne vyčlenených na stavbu športovej haly prípadne na iné športoviská v meste?

To je mierne špekulatívna otázka. Ak by sa čokoľvek podarilo získať z pôvodne vyčlenených peňazí na rozvoj infraštruktúry mesta, tak by to bola dobrá správa. To už je úloha primátora a vedenia mesta.

Mesto v rámci procesu prípravy odkúpilo pozemok parkoviska na Mičinskej ceste. Ako by s ním malo naložiť?

Napríklad spraviť súťaž nápadov a ideí. Vo februári sme spolu kolegami z klubu Banskobystrickej alternatívy predložili uznesenie, ktoré otvorilo cestu architektonickým, urbanistickým či ideovým súťažiam pokiaľ ide o väčšie projekty. Predstáv bude mnoho, preto treba nájsť rovnováhu medzi kvalitou a tým čo obyvatelia skutočne potrebujú. Osobne si viem na mieste predstaviť spojenie príjemnej oddychovej zelenej zóny s menším verejným športoviskom.

Erika Karová (nezaradená poslankyňa)

Ako hodnotíte rozhodnutie primátora Jána Noska zastaviť práce na príprave projektu výstavby novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste?

Moja prvá reakcia bola taká, že je to dobré rozhodnutie primátora a pokiaľ je finančná situácia mesta po koronakríze naozaj zlá a odniesli by si to obyvatelia nášho mesta je lepšie tento projekt realizovať neskôr, ale nie ho stopnúť. Vhodné by bolo vybudovať tam detské ihrisko, ktoré by slúžilo všetkým deťom nášho mesta, ktoré  nesmierne v našom meste chýba.  No po rozhovoroch s ľuďmi so dospela k inému názoru. Opravu chodníkov a ciest by ocenili mnohí občania a pre mnohých je to väčší prínos, ako  hala. No multifunkčná hala v našom meste nesmierne chýba, pretože nemáme plnohodnotné športovisko a taktiež nám chýba dôstojná budova, kde by bolo možné organizovať väčšie kultúrne a spoločenské podujatia. Ako krajské mesto nemáme žiadny reprezentatívny stánok na organizovanie väčších športových či  kultúrnych podujatí. Myslím si, že mesto venovalo veľa času, energie a finančných prostriedkov na tento projekt a veľká škoda by bola, keby sa tento projekt nerealizoval. Hala mala podporiť aj mládežnícky šport a určite by vhodne poslúžila aj všetkým občanom túžiacim po športovej a pohybovej sebarealizácií, čo by určite malo aj komerčný efekt. Sama som riaditeľkou športového klubu BCF Dukla BB a sama viem koľko stoja náklady na prenájmy a výhodou je, že náš klub sa venuje hlavne atletike a tá sa dá robiť aj vonku. V Banskej Bystrici máme veľa športových klubov, ktoré  podporujú kolektívne športy a nemajú kde trénovať a posúvať sa tak ďalej. Musia si prenajímať telocvične (basketbal, hádzaná, volejbal, tenis, florbal). Okolité obce ako Slovenská Ľupča či Badín boli schopné postaviť moderné športové haly a krajské mesto  nie? Organizovaním významných športových i kultúrnych podujatí by sa zvýšila aj návštevnosť nášho mesta i regiónu. Takáto šanca pre občanov mestá a regiónu tu už nemusí byť.

Nemalo podľa vás rozhodovať o ukončení takto významného zámeru zastupiteľstvo ako celok?

Myslím si, že by vedenie mesta by nemalo rozhodovať samé o takto dôležitých projektoch s finančným dopadom na samosprávu, ale malo by zapojiť aj mestské zastupiteľstvo. Je to ako o nás, bez nás!

Má, podľa vášho názoru, mesto šancu vyrokovať s vládou presun časti prostriedkov pôvodne vyčlenených na stavbu športovej haly prípadne na iné športoviská v meste?

Šanca je vždy a je to o vzájomnej komunikácií a prioritách vedenia mesta. Ak sa nepostaví hala teraz, tak potom kedy a kde? Určite je potrebné dobudovanie športovísk v našom meste, veď sme mesto olympijských víťazov.

Mesto v rámci procesu prípravy odkúpilo pozemok parkoviska na Mičinskej ceste. Ako by s ním malo naložiť?

Tento pozemok by malo mesto využiť na to, na čo bol zakúpený. Mala by sa tam postaviť multifunkčná hala. Vedenie mesta by o tom malo komunikovať s mestským zastupiteľstvom a s občanmi. Prípadne by mohlo tento pozemok ponechať a nevzdávať projekt so športovou halou.  Ak by sa nakoniec hala nestavala po mojich stretnutiach s občanmi nášho mesta, by mnohí uvítali moderné dopravné ihrisko.

Igor Kašper (Klub Banskobystrická pravica, poslanec NRSR za hnutie SME RODINA)

Ako hodnotíte rozhodnutie primátora Jána Noska zastaviť práce na príprave projektu výstavby novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste?

V tejto chvíli môžem povedať len toľko, že sa mi to nepáči, ale potrebujem mať viac informácií. Mrzí ma, že ich nemám, pán primátor asi len zabudol náš poslanecký klub o týchto závažných rozhodnutiach informovať. Pán primátor sa rozhodol svojvoľne so svojimi poradcami bez vedomia poslancov. Ako športovca ma to mrzí o to viac. Budem žiadať a o skoré stretnutie s primátorom, ktorý ľuďom sľuboval roky multifunkčnú halu a budem žiadať o vysvetlenie.

Nemalo podľa vás rozhodovať o ukončení takto významného zámeru zastupiteľstvo ako celok?

To mala byť samozrejmosť a považujem to za zlyhanie vedenia mesta. Sami rozhodli o zrušení, oni hovoria o pozastavení, najväčšej investície mesta na najbližšie roky. Nie je to divné, že sa o takejto veci dozvedáme len z médií?

Má, podľa vášho názoru, mesto šancu vyrokovať s vládou presun časti prostriedkov pôvodne vyčlenených na stavbu športovej haly prípadne na iné športoviská v meste?

Nielen ako poslanec mesta, ale aj ako poslanec vládnej koalície v NRSR som niekoľkokrát ponúkal vedeniu mesta pomoc. Či sa to týka EYOFu alebo výstavby športovej infraštruktúry.. Chápem, že ich a moje videnie sveta je úplne odlišné. Tu sa však nemôžeme hrať na to, kto je akého politického razenia, malo by nám ísť spoločne o dobrú vec. Ale nevadí, svoj vplyv využijem na pomoc ľuďom v našom kraji tak, ako som sľúbil. Postupne už o tom informujem.

Mesto v rámci procesu prípravy odkúpilo pozemok parkoviska na Mičinskej ceste. Ako by s ním malo naložiť?

Tak ako to bolo schválené poslancami mesta – na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá mohla slúžiť niekoľkým generáciám. Pravdepodobne premrháme jedinečnú možnosť. Investovali sme už takmer milión EUR na odkup pozemku. Športovú halu nutne potrebujeme, šport je stále celosvetový fenomén.

Radovan Ocharovich (klub nezávislých poslancov)

Ako hodnotíte rozhodnutie primátora Jána Noska zastaviť práce na príprave projektu výstavby novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste?

Veľmi dobre položená otázka. Zastavili sa práce na príprave projektu, nie projekt samotný ako si to možno niekto interpretoval. Ak si to niekto vysvetľuje tak, že hŕstka ľudí vo vedení mesta sa rozhodla, že hala nebude a tento proces je nezvratný, mýli sa. Takto to nefunguje. Pán primátor zastavil verejné obstarávanie na projekt čo je výsostné právo exekutívy a teda jeho samotného. Toto sa v septembri na zastupiteľstve môže stále vypísať ak bude na to existovať vôľa poslancov a teda hlasy MsZ. Z hľadiska procesného teda konal pán primátor v súlade s jeho kompetenciami. Podľa môjho názoru je to správne rozhodnutie. Poďme teda na fakty a čísla. Len samotný projekt by stál Mesto BB cca 400 000EUR +. V čase pandémie a výpadku dane z príjmu FO či podielových daní keď šetríme na kuchárkach a vychovávateľkách na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica je to pre mňa od začiatku čistá schyzofrénia. MsZ rozhodlo v máji 2020 podľa môjho názoru veľmi necitlivo o tých, ktorí majú kvôli tomu teraz existenčné problémy keď im zobralo 100EUR z 500EUR výplaty, ale v septembri 2020 sa ideme tváriť, že sme v perfektnej finančnej kondícii a odsúhlasme milióny ľuďom na hru a zábavu a zoberme si na dofinancovanie haly ešte aj úver. Veď to je absurdné. Prestaňme sa tváriť ako majstri sveta a nelietajme v oblakoch. Ako poslanec volebného obvodu STRED /centrum/ mám niekoľko aktívnych podnetov od občanov spojených s plnením základných funkcií mesta – opravy chodníkov, ciest, vnútroblokov, detských ihrísk, lavičiek či kosenia. Tieto sú pre obyvateľov dlhodobo oveľa potrebnejšie. Začnime preto komunikovať adresne a otvorene. Mestský úrad smerom k občanom či sprostredkovane cez poslancov a riešme podnety týkajúce sa základných funkcií mesta. Urobme si harmonogram a poďme od podnetu k podnetu.

Nemalo podľa vás rozhodovať o ukončení takto významného zámeru zastupiteľstvo ako celok?

Zrušenie verejného obstarávania na projekt multifunkčnej haly je v kompetencii exekutívy a teda pána primátora. Mestské zastupiteľstvo a poslanci majú v septembri možnosť iniciovať vypísanie nového verejného obstarávania. Na čo by to robili? No to by som tiež rád vedel aký argument by niekoho k tomu viedol. Je to samozrejme každého názor a rád si vypočujem argumenty aj tých, ktorí budú volať po pokračovaní v projekte alebo vypísaní nového VO. Sám som však zástanca šetrenia v tejto situácii a ďalšieho nezadlžovania Mesta Banská Bystrica. Zvlášť keď vieme EYOF zorganizovať aj bez tejto haly.

Má podľa vášho názoru, mesto šancu vyrokovať s vládou presun časti prostriedkov pôvodne vyčlenených na stavbu športovej haly prípadne na iné športoviská v meste?

Určite má. Bude záležať na tom ako sa jednotlivé ministerstvá k tomu postavia. Nám občanom, ktorí nemajú na rokovania dosah zostáva len dúfať, že chémia bude medzi naším vedením mesta s ministerstvami fungovať.

Mesto v rámci procesu prípravy odkúpilo pozemok parkoviska na Mičinskej ceste. Ako by s ním malo naložiť?

V prvom rade chcem povedať, že pre Mesto Banská Bystrica to bola mimoriadne lukratívna kúpa. Pozemok o výmere 17 000m2, ktorý je v územnom pláne mesta definovaný ako občianske vybavenie, kúpiť za 850 000 EUR, to by chcel asi každý podnikateľ v meste, ktorý na to má. Uvedomme si, že tento pozemok by teraz hneď mesto predalo za minimálne raz toľko ak nie dva krát viac. Odhadujem sumu na m2 v danej lokalite na 150 – 200EUR/m2. Ten kto ovláda ekonomiku vie čo tieto čísla znamenajú. Toto však nie je súkromník a chcem veriť, že ani nikdy nebude. Tu sa pýta niečo prospešné pre ľudí bez akéhokoľvek developerského zámeru. Chcem veriť, že tento pozemok zveľadíme a zazeleníme. Že ho Mesto Banská Bystrica využije na skatepark alebo inú funkčnú zónu zameranú na pohyb pre všetkých ľudí zo širšieho okolia. Krásne by tam bolo mať aj oddychovú zónu s lavičkami pre ľudí z Uhliska a okolia a napojiť túto oázu kľudu a oddychu, či už aktívneho alebo pasívneho, na susediaci rybník. Je to nádherná lokalita na pokoj a oddych pre všetkých Banskobystričanov.

Marcel Pecník (Klub SMER-SD, SNS)

Ako hodnotíte rozhodnutie primátora Jána Noska zastaviť práce na príprave projektu výstavby novej multifunkčnej športovej haly na Mičinskej ceste?

Môj odmietavý postoj k umiestneniu haly na Uhlisku je od začiatku známy. Asi by sa preto prirodzene očakávalo, že budem rád. Súčasný stav ma ale neteší. Necítim radosť, ak sa niečo nedarí. Hoci je to niečo, čo zásadne, ale v dobrom a s pozitívnym cieľom, spochybňujem. Na druhej strane si myslím, že pre mesto bude iba dobre, ak sa priestor parkoviska na Mičinskej ceste, bez dôkladnejšieho a širšieho zváženia, nezastavia. Myslím si tiež, že mesto ako naše by si určite zaslúžilo realizáciu strategického plánovania a dlhodobej rozvojovej vízie viac ako niektoré situačné rozhodnutia, ktoré treba potom revidovať. A máme pritom ešte aj akútnejšie veci na doriešenie. Okrem ciest a chodníkov netreba zatvárať oči nad stavom záležitosti okolo krematória, či nedostatkom nájomných bytov a mnohými ďalšími komunálnymi potrebami. Aj trochu lokálnejšieho pohľadu. Oveľa väčší význam a prínos by mala pre Uhlisko napríklad revitalizácia lesoparku PodRybou, ako výstavba haly. Tam by som tiež žiadal viac pozornosti a síl, ktoré nám dúfam ostanú keď dáme halu bokom.

Nemalo podľa vás rozhodovať o ukončení takto významného zámeru zastupiteľstvo ako celok?

Určite malo. Ale aký začiatok, taký koniec. Aj o zámere stavby haly ako aj o EYOF 2021 sa rozhodovalo narýchlo a bez dlhodobej strategickej prípravy, či relevantnej diskusie. Doslova, prišiel nápad, budú možnosti, tak poďme do toho… Niekoľko krát to bolo témou rokovania Mestského zastupiteľstva, vedenia mesta, komisií, či poslaneckých klubov. Ja som zámer haly ani EYOFU nepodporil, aj keď to v tej chvíli nebolo ľahké poslanecké rozhodnutie a nestretlo sa ani s priazňou jeho iniciátorov či podporovateľov. Uprednostnil som zodpovednosť pred rýchlym nadšením. Absolútne som z viacerých (strategických i lokálnych) dôvodov odmietol budovanie ďalšej haly na Uhlisku a nepáčilo sa mi a ani sa mi nepáči organizovať celosvetový mládežnícky olympijský festival bez dlhoročnej a adekvátnej prípravy. Niektoré veci proste nemáme robiť narýchlo. No a tak aj o zrušení zámeru haly by podľa mňa malo rozhodnúť po hodnotnej argumentačnej diskusii Mestské zastupiteľstvo, keď už o tom viac krát pred tým rámcovo, vždy takmer jednohlasne rozhodovalo. Aktuálny stav okolo haly má určite širší rozmer, nielen súvislosť s koronakrízou.

Má, podľa vášho názoru, mesto šancu vyrokovať s vládou presun časti prostriedkov pôvodne vyčlenených na stavbu športovej haly prípadne na iné športoviská v meste?

Šanca je vždy a treba za tým ísť. Myslím si, že by vedenie mesta malo vstúpiť do rokovania s vládou. Banská Bystrica je nielen mestom medi, či Slovenského národného povstania, ale aj školstva a športu. Mám rád a podporujem okrem kultúry aj šport. Rekonštruovať, alebo budovať športoviská je vždy správne a potrebné. Na území mesta máme napr. areál Dukly na Štiavničkách, ktorý má prejsť mimoriadnou opravou. V tejto súvislosti už dlhšie navrhujem vstúpiť do rokovania s Ministerstvom obrany SR. Možno aj skúsiť hľadať spôsob ako v tej veci spojiť sily… Veď sme jeden štát. A dohoda na spôsobe využívania je predsa vždy možná a z povahy veci a z umiestnenia športovej zóny predsa jasne vyplýva, že by bola najmä pre využitie obyvateľov nášho mesta. Myslím si, že Banská Bystrica má športoviská pre rôzne športy. Ak by sme mali budovať niečo veľké, určite by som sa klonil k zodpovednejšiemu a najmä odbornejšiemu výberu lokality. Ako historik viem, že boli aj veľké plány… boli, ale sa minuli. Škoda nad tým teraz plakať. Rozhodne pre veľkú halu, ak ju budeme v budúcnosti chcieť a stavať, musíme vytipovať lokalitu s dobrou „multi“ dopravnou dostupnosťou a veľkorysejšími možnosťami pre budovanie súvisiacej infraštruktúry, napr. služieb, či parkovania. Ale aj samotnej haly tak, aby jej kapacita skutočne niečo prelomové riešila…

Mesto v rámci procesu prípravy odkúpilo pozemok parkoviska na Mičinskej ceste. Ako by s ním malo naložiť?

Ja od začiatku celej tejto záležitosti tvrdím jedno. A to poviem aj teraz. Nemusíme v meste všetko a za každú cenu zastavať. To si už nepamätáme, ako nám ten pozemok vynikajúco poslúžil, napríklad keď bolo treba niekam vhodne umiestniť dočasnú autobusovú stanicu? Som proti tomu, aby sme teraz rýchlo hľadali náhradu za halu, o ktorej sme sa tiež rozhodli takpoviediac „raz – dva“ hoci aj náhradu v podobe iných športovísk, alebo oddychových či iných projektov… Myslím si a som o tom presvedčený, že mesto ako Banská Bystrica potrebuje aj nejaké voľné disponibilné a nezastavané plochy v blízkosti svojho centra pre operatívne využitie a to tak pri pozitívnych, alebo aj negatívnych okolnostiach, ktoré nastávajú, alebo môžu nastať. Prípadne pre budovanie niečoho, čo sa v budúcnosti môže ukázať ako skutočne nevyhnutné pre Bystricu a jej obyvateľov. Naše rozhodnutie odkúpiť tento pozemok do vlastníctva mesta bolo však strategicky dobrým a významným krokom. O tom niet pochýb.