Z prieskumu poisťovne Dôvera, na ktorý odpovedalo vyše 8-tisíc respondentov vyplýva, že slovenskí pacienti sú s nemocnicami spokojnejší. Pacienti prepustení z nemocnice známkovali ako v škole – 1 bola najlepšia a 5 najhoršia. Priemerná známka všetkých nemocníc je 1,66, čo je v porovnaní s rokom 2014 zlepšenie o 6 stotín.

nemocnicaPrieskum tiež priniesol zistenie, že z regiónov získali najlepšie hodnotenia nemocnice na východe krajiny (nemocnice v Banskobystrickom kraji obsadili s priemernou známkou 1,67 až 6. priečku) z pohľadu pohlaví boli ženy prísnejšie než muži, a čo sa veku týka: čím mladší pacient, tým prísnejšie hodnotenie.

Pacienti mali v prieskume možnosť hodnotiť tri kategórie. V prvej sa mali zamerať na ubytovanie, stravu a upratovanie, v druhej spokojnosť s lekármi a sestrami a v poslednej potom spokojnosť s poskytovanými informáciami od personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.

Mammacentrum sv. Agáty ProCare v Banskej Bystrici zaznamenalo pokles vo všetkých troch hodnotených kategóriách, no stále patrí medzi najlepšie. Kým minulý rok sa mohlo v celkovom hodnotení pochváliť suverénnym prvenstvom, tento rok sa umiestnilo v prvých dvoch kategóriách na druhej priečke a v tretej kategórii získalo až tretie miesto. Napriek tomu obsadilo v sekcií Ostatné nemocnice výslednú 2. priečku.

Výrazné zlepšenie možno badať však v prípade Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, ktorá sa na rozdiel od minuloročného posledného miesta v prvej kategórií tento raz neocitla medzi najhoršie hodnotenými v žiadnej kategórii. V celkovom hodnotení spomedzi 14-tich fakultných a univerzitných nemocníc obsadila dokonca 3. miesto a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa umiestnila hneď za ňou na 4. mieste.

Zo špecializovaných nemocníc sa z 18-tich hodnotených dostali do prvej desiatky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (6.miesto) a Národné rehabilitačné centrum Kováčová (8.miesto).

Avšak niektoré nemocnice v Banskobystrickom kraji obsadili aj spodné priečky jednotlivých kategórií. Ide napríklad o Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou Veľký Krtíš, ktorá sa tento rok nachádzala medzi najhoršie ohodnotenými nemocnicami v druhej, a aj v tretej kategórii. Celkovo sa umiestnila najhoršie zo všeobecných nemocníc, a to až na 43. priečke. Vlani sa podobne umiestnili aj Nemocnice a polikliniky, a. s. – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, či Nemocnica Zvolen, ktoré však tento rok v rebríčku poskočili.