Lekárski odborári doťahujú svoje hrozby do konca a v boji o vyššie platy reálne ohrozujú zdravie pacientov už aj v Banskej Bystrici. Vo výpovednej lehote je v Rooseveltovej nemocnici stále 172 lekárov a keďže vzhľadom na to po 30. novembri nemocnica nevie garantovať zabezpečenie starostlivosti o hospitalizovaných pacientov niektorých oddelení, začala rušiť plánované operácie.

Najviac výpovedí je stále podaných na oddelení infektológie, neonatológie, ortopédie a klinike plastickej chirurgie. Aj preto počnúc včerajškom boli na Oddelení ortopédie a na klinikách neurochirurgie a plastickej chirurgie odložené plánované operácie u ktorých je predpoklad, že hospitalizácia bude trvať aj po 30. novembri 2011. Odklady operácií sa tak často dotýkajú ľudí, ktorí na ne v poradovníkoch čakali dlhé mesiace až roky.

„Ostatná zdravotná starostlivosť je zatiaľ poskytovaná v plnom rozsahu. Sú oddelenia, ktorých sa výpovede závažne nedotknú a bude na nich mierne obmedzená len ambulantná zdravotná starostlivosť, napríklad Gynekologicko – pôrodnícka klinika. Starostlivosť o novorodencov bude zabezpečená v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou,“ uviedla pre BBonline.sk Ružena Maťašeje z referátu internej a externej komunikácie Rooseveltovej nemocnice.

Nemocnica sa výpadok lekárov snaží riešiť náborom nových: „Od prvého decembra nastupujú ôsmi noví lekári. Traja z nich na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vedenie nemocnice urobí všetko preto, aby s lekármi, ktorí zostanú od decembra pri svojich pacientoch, zabezpečili poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu,“ dodala Maťašeje.