V hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bola po švrtý rok v rade ocenená titulom Nemocnica roka banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Tunajšia nemocnica znovu získala najlepšie hodnotenie spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Druhé miesto získala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a tretie FN a Univerzitná nemocnica Martin.

INEKO v hodnotení tradične vyhodnocuje množstvo parametrov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz pacientov, spokojnosť pacientov, hospodárenie nemocníc a ich prístup k transparentnosti.

Rooseveltova nemocnica ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov.

„Rooseveltka, tak ako ostatné nemocnice, sa nevyhla medziročnému zhoršeniu indikátorov kvality v dôsledku pandémie, ktorá odsunula veľkú časť zdravotnej starostlivosti na vedľajšiu koľaj a zmenila aj po organizačnej stránke fungovanie mnohých oddelení. Banskobystrickej nemocnici sa napríklad medzi rokmi 2019 a 2020 výraznejšie zvýšila miera rehospitalizácií a úmrtnosti po náhlej cievnej mozgovej príhode. Ale keďže hodnoty indikátorov kvality aj ostatných veľkých štátnych nemocníc sa zhoršili podobne alebo viac, tak si Rooseveltova nemocnica bodovo v porovnaní s konkurentmi dokonca v tejto kategórii mierne polepšila,“ konštatuje INEKO v zdôvodnení.

Recepcia urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice. Foto: archív BBonline

Ako ďalej INEKO dopĺňa, aj v Rooseveltovej nemocnici sa pre pandémiu znížil počet vykonaných operácií. Tunajšia nemocnica si však aj v tomto ukazovateli udržala druhú najvyššiu priečku. Viac operačných výkonov realizuje len Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá však pozostáva až z piatich samostatných pracovísk, respektvíe nemocníc.

„Z hľadiska medicínsko-ekonomickej náročnosti diagnóz má Rooseveltova nemocnica v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. Medziročne jej síce pribudli sťažnosti pacientov, ale aj tak sa môže v rámci štátnych univerzitných a fakultných nemocníc hrdiť nadpriemernou spokojnosťou pacientov. FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je nasledovaniahodným lídrom v transparentnosti,“ dopĺňa inštitút INEKO v hodnotení.

Kompletné výsledky a zdôvodnenie metodiky je dostupné online.