Banskobystrická Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v piatok podvečer oznámila, že u prvého jej hospitalizovaného pacienta bola laboratórnymi testami potvrdená prítomnosť nového typu koronavírusu.

“Muž pracoval v Taliansku. Pacientov stav je stabilizovaný, priebeh jeho ochorenia je toho času ľahký. Je izolovaný, stará sa o neho vyhradený personál, ktorý k nemu bude pristupovať len v ochrannom odev,” informuje nemocnica na svojom Facebooku.

Muž je hospitalizovaný na Oddelení infektológie FNsP F.D.Roosevelta. Na Slovensku je podľa aktuálnych dostupných informácií minimálne 32 pacientov, u ktorých už bol potvrdený nový typ koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19.

“Ubezpečujeme pacientov a verejnosť, že sme v posledných dňoch prijali množstvo opatrení, aby sme mohli poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí to potrebujú a zároveň chránili tých, ktorí sa o vás starajú, náš personál,” uvádza banskobystrická nemocnica vo svojom aktuálnom vyhlásení.

Nemocnica zároveň žiada pacientov, aby v záujme verejného zdravia dôsledne rešpektovali pokyny, správali sa racionálne a zodpovedne a najmä nezatajovali informácie o svojom zdravotnom stave, kontaktoch a cestovateľskej anamnéze.

Banskobystrická nemocnica prijala aj v závere týždňa ďalšie preventívne opatrenia. Od 16. do 20. marca nemocnica odkladá všetky naplánované chirurgické výkony okrem výkonov u onkologických pacientov. Pacientov o tom informuje telefonicky. Nemocnica zároveň vyzýva pacientov, aby odložili ambulantné vyšetrenia, ktoré nie sú nevyhnutné. Od piatka nemocnica ukončila podávanie rehabilitačných procedúr na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.