Poslanci mesta schválili návrh zrušenia dvoch škôl na Bakossovej a Hronskej ulici 20. mája, na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Návrh sa  preberal už aj pred rokom, vtedy sa však školy ešte podarilo zachrániť. Rodičia a učitelia zo školy na Bakossovej ulici tvrdia, že bol porušený rokovací poriadok, a celú vec posúvajú na prokuratúru.

bakossovaSnaha zrušiť školu na Bakossovej ulici bola už minulý rok. Prebehla však diskusia, boli urobené ekonomické analýzy, a pod tlakom objektívnych informácii sa dospelo k tomu, že dôvod na zrušenie tejto školy nieje. „Aby sa to nezopakovalo, primátor sa rozhodol, že to urobí v tajnosti. Pre občanov mesta je to úder,“ vyjadrila sa za rodičov školy právnička Marica Koreňová. Tentokrát sa teda poslancom mesta podarilo schváliť návrh na zrušenie tejto školy. Primátor mesta uznesenie o zrušení dvoch základných škôl podpísal, teda proces je nenávratný, a môže byť postúpený už iba na ministerstvo. Rodičia aj učitelia sa však nedokážu stotožniť s týmto rozhodnutím a preto spísali petíciu, ktorej sa zúčastnilo už vyše 6 300 občanov tohto mesta. „Podpisy sa budú zbierať dovtedy, kým nebudeme vedieť, či sa škola zanechá, alebo nie,“ dodala Koreňová.

Rodičia, učitelia ani verejnosť nevedela, že sa bude o týchto školách rokovať, a že bude tento bod zaradený do rokovania Mestského zastupiteľstva. “Informácia že primátor možno predloží návrh o zrušení škôl bol už deň predtým. Materiály však na zasadnutí poslanci nemali na stoloch a  nemali ani aktuálne informácie. Bol porušený rokovací poriadok,“ vyjadril sa na tlačovej besede na základnej škole Bakossovej, poslanec mesta Banská Bystrica, Milan Lichý.

“Ak sa materiály o bodoch rokovania nedostanú poslancom sedem dní pred rokovaním, tak ten, čo žiada o zaradenie bodu do programu, musí odôvodniť naliehavosť zaradenia. K tomu sa to musí zaradiť aj ako výnimka. Nič z toho však nebolo vykonané,“ dodala Koreňová. 

Rodičovská rada školy teda posunula celú vec na prokuratúru, aby bola preskúmaná zákonnosť tohto rozhodnutia. Ak sa potvrdí, že bol porušený rokovací poriadok, prokurátor je povinný podať protest a do tridsiatich dní sa poslanci mesta musia k celej veci vyjadriť. Ak sa však nevyjadria, prokurátor je povinný podať vec na súd. Rodičia aj učitelia budú o svoju školu bojovať ešte aj na ministerstve.

ZS Jana BakossaRodičia, ktorí majú svoje deti v týchto školách, boli postavení do veľmi stresovej a nepríjemnej situácie. „Ak sme tieto čísla vedeli už v septembri, mohli sme pripravovať školu na zrušenie postupne a nedostali by sme učiteľov, riaditeľov, deti a rodičov do takej situácie, že školu rušíme 40 dní pred koncom školského roka. Spôsobili sme problémy ľuďom, ale aj ďalším školám,“ vyjadril sa poslanec mesta Banská Bystrica, Marcel Pecník.

„Ak si nedáme prihlášky do škôl do 15. júna, rozhodne o tom mesto kam umiestní naše deti. Volala som s riaditeľkou základnej školy SNP, či mi príjmu deti. Prváka mi zoberú, ale ďalšie dve deti nie. Na základnej škole Golianovej mi zas neprjímu prváka, ale moje staršie deti áno. Mesto teda vôbec nemá vyriešené umiestnenie detí z týchto základných škôl. My rodičia si chceme zachovať právo, kam umiestnime naše deti do školy. Ja naozaj neviem, kam nastúpia moje deti v septembri do školy.“ povedala rodička detí so ZŠ na Bakossovej ulici, Andrea Sulovcová.

O Bakossovu školu má však záujem evanjelická cirkev, ktorá súhlasila s podmienkami mesta o prevzatí tejto školy. Podľa biskupa Milana Krivdu má cirkev stále záujem o túto školu, avšak na celú vec tlačí čas. O tom, ako sa vyvinie situácia ohľadom zrušenia Bakossovej školy sa zrejme dozvieme na ďalšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať koncom júna.