Začiatkom tohto roka som mal veľmi nepríjemný zážitok na cestách v správe VÚC BB. Konkrétne som mal dosť vážny „stret“ s výtlkom pod Donovalmi a bol len zázrak, že som sa nezabil. Disk praskol avšak vydržal – mal som šťastie, ktoré už nebudem musieť mať (alebo iný vodič) v budúcnosti. Smutným faktom je, že náš okres Banská Bystrica má až 79% ciest II. triedy v nevyhovujúcom stave, čo si po nasledujúcich zime opäť „užijeme“. Práve preto, v prípade zvolenia, chcem prispieť k zlepšeniu nielen tohto zlého stavu. Predložím návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sprísni a sprecízni  celý proces opráv a kontroly kvality ciest. S prioritným  ohľadom na prísne uplatňovanie záruk realizovaných diel (opráv). Podobný model už úspešne zavádzajú aj v Poľsku, kde kvalitu zhotovenia alebo opravy ciest musí celých 5 rokov znášať zhotoviteľ. Toto je moja top priorita.

fb_background_4

Ďalej moja služba kraju bude realizovaná v záujme:

  • neprenášania dlhu na budúce generácie budem presadzovať totálne oddlženie kraja. Kraj musí hospodáriť s tým na čo má. Podľa tohto princípu budem konať pri schvaľovaní rozpočtu VÚC.
  • skvalitnenia služieb zdravotníckych zariadení, budem presadzovať aby boli odmeňované tie, ktoré majú najvyšší pro zákaznícky prístup (napr. s ohľadom na možnosti online rezervácie termínov, či možnosti parkovania bez papuče) a budem presadzovať rozširovanie parkovania pri Rooseveltovej nemocnici.
  • podporenia potrieb lokálneho trhu budem presadzovať hlbšie prepojenie praxe s výučbou na našich školách. Napríklad vytvorením databázy konkrétnych zručností u študentov, ktorú si budú môcť zvoliť zamestnávatelia.
  • zvýšenia kultúrnej osvety budem presadzovať aby zariadenia kraja (napr.: divadlá, hvezdárne, múzeá a galérie ) boli otvorené každý štvrťrok v roku a to aj cez noc, pričom vstup bude bezplatný.
  • podpory domácej hudobnej produkcie budem presadzovať podporu veľkých kultúrnych akcii, kde si VÚC BB „kúpi“ priestor pre menej známe lokálne kapely.
  • plného využitia majetku kraja budem podporovať ich využitie na celospoločenské ciele. Napr. pre školy, komunity, spolky, vedu, technológie či pre iné piliere spoločnosti.
  • otvorenosti a transparentnosti  budem prostredníctvom novej občianskej sociálnej siete www.WikiDemokracia.org, informovať občanov, napr. aj o euro fondových výzvach, procesoch verejného obstarávania a informovať o dianí vo VÚC.  Budem diskutovať a radiť sa  aj prostredníctvom demokratického hlasovania.

fb_background_5

Voľby budú aj prieskumom, či občan nevytiahne žltú kartu voči politickým pomerom, ktoré Slovensko dlhodobo sužujú. Voľby sú stále nástrojom zmien verejných pomerov. Práve preto Vás prosím o zúčastnenie sa na voľbách v sobotu 9.11.2013. Odporúčam využiť všetkých 8 krúžkov.  Každý krúžok, teda hlas, sa počíta. Lepšie časy majú šancu.