Vďaka procesu mediácie sa spory dajú riešiť mimosúdnou cestou, rýchlejšie, efektívnejšie a v neposlednom rade lacnejšie. Ak chcete byť jedným z tých, ktorí budú efektívne a neodkladne pomáhať klientom s riešením ich problémov, staňte sa mediátorom. Tunajšie Občianske združenie Mediačno – konzultačného centra SOVA vám pomôže odštartovať vašu kariéru v tejto profesii.

CS4_2Jednou z podmienok na to, aby ste mohli byť zapísaní do registra mediátorov, je dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Ďalšou podmienkou je osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora, ktoré môžete získať v OZ Mediačno – konzultačného centra SOVA, ktoré má svoju pobočkou aj v Banskej Bystrici.

Počas odbornej prípravy mediátora, ktorá trvá sto hodín, sa oboznámite so základmi právneho poriadku, interpersonálnou komunikáciou, teóriou konfliktov a tiež so psychologickými aspektmi riešenia konfliktov. Výhodou pre možných záujemcov môže byť získané právnické vzdelanie minimálne prvého stupňa. Príprava v tomto prípade trvá 75 hodín – päť dni výcviku. Pre uchádzačov s právnickým vzdelaním dokonca nie je potrebné absolvovanie odbornej prípravy či skúšky v oblasti základov právneho poriadku.

Vzdelávanie v mediácii je na Slovensku zatiaľ nové. Skúsení lektori Mediačno – konzultačného centra radi prevedú všetkých záujemcov celým edukačným procesom. Pozitívom je najmä osobný prístup či ukážky mediácie profesionálnym mediátorom, jednoducho teória a prax v jednom. Akreditovaným špecialistom v danej oblasti sa môžete stať absolvovaním prvej zo série akreditovaných špecializácií. Centrum SOVA je jedinou inštitúciou, ktorá má tieto špecializácie vo svojom portfóliu. Svoje mediačné zručnosti si môžu zlepšiť aj existujúci mediátori, pre ktorých centrum poskytuje neakreditované tréningy.

CS4_1Poskytovaný vzdelávací program je rozdelený do troch modulov spolu so špeciálnymi bonusmi, ktoré vám dopomôžu k úspešnému štartu do mediačnej praxe. Vzdelávanie sa v prvom module zameriava na právne minimum mediátora, druhý model je zameraný na interpersonálnu komunikáciu, teóriu konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov. V treťom module sa poskytujú vedomosti priamo z oblasti samotnej mediácie a mediačného procesu. Vďaka trom bonusom z mediačného vzdelávacieho programu si budete môcť nacvičiť telefonické zručnosti v komunikácii s klientom a spoznáte špecifiká telefonického kontaktu, dozviete sa o niekoľkých tipoch, ako začať podnikať v oblasti mediácie a zároveň, okrem certifikátu, dostanete štartovací balíček mediátora. Ten obsahuje všetky potrebné podklady pre úspešný štart do praxe.

OZ Mediačno – konzultačného centra SOVA môže aj vás naučiť, ako inteligentne riešiť problémové či sporové situácie v živote človeka. Pre detailnejšie informácie navštívte stránku www.mkcsova.sk/kurzy-vzdelavanie/