Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) dal súhlasné stanovisko na revitalizáciu záhrady, ktorá je súčasťou vily maliara Dominika Skuteckého. Postupne sa preto v danom priestore realizuje projekt Art Garden. BBSK má však víziu, podľa ktorej chce v záhrade postaviť divadelný stan.

Projekt Art Garden záhradu profiluje ako miesto oddychu a umeleckého zážitku pre širokú verejnosť. Na realizácii sa vďaka podpore nadácie Ekopolis podieľajú nielen pracovníci Stredoslovenskej galérie (SSG), ale aj občianske združenie Laputa, ktoré združuje slobodných výtvarných umelcov a teoretikov. V prvej fáze projektu sa podarilo vyriešiť najzávažnejší problém – pretekanie odtokovej kanalizácie zo susednej budovy. Od začiatku roka 2011 sa uskutočňujú brigády, v rámci ktorých sa už vyčistili a upravili porasty, vysadil sa živý plot. Na ďalších brigádach, ktorých sa môže zúčastniť aj verejnosť, sa uskutočnia ostatné terénne úpravy, štrkom sa vytvoria chodníky, doplní sa okrasná výsadba. Finálne budú v záhrade osadené lavičky a rozkladateľné pódium s mobiliárom, upresnila Katarína Baraníková zo Stredoslovenskej galérie. Prenosné lavičky by mali byť v záhrade umiestnené do konca júna a prenosné pódium by malo byť na kultúrne využitie k dispozícii od konca augusta.

V máji navyše Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) rozhodol o rozšírení súčasnej národnej kultúrnej pamiatky (NKP – pozostávajúcej z vily a pamätnej tabule na Hornej ulici č. 55) o záhradu. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal BBSK, čo pre BBonline.sk potvrdil aj hovorca BBSK Peter Hajnala. Dodal: Z pohľadu BBSK nebola dostatočne preukázaná pamiatková hodnota k splneniu kritérií na zmenu vyhlásenia NKP vo verejnom záujme.“ Stavbu vily a vzhľad prislúchajúceho pozemku si však kedysi Skutecký navrhol sám. A súčasným zámerom Art Garden je napríklad aj zachovanie pôvodných stromov z prvej polovice 20. storočia či výsadba niektorých rastlín, ktoré boli počas života Dominika Skuteckého pre záhradu typické. BBSK chce záhradu tiež využívať na kultúrno-spoločenské účely ako SSG, ale navyše v nej plánuje umiestniť šapitó. V platnosti je však napríklad vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) BB zo 17. februára 2010, v ktorom je uvedené, že umiestnenie divadelného stanu je možné, ak: bude riešený ako dočasný rozoberateľný objekt osadený v záhrade na vopred stanovené obdobie kultúrnych podujatí.

Záhrada s rozlohou takmer 1 800 metrov štvorcových síce patrí bezprostredne k vile, ale vstup do nej je možný aj od budovy, v ktorej momentálne sídli Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR). Práve ono sa v minulosti snažilo získať priestor na postavenie aspoň sezónneho divadelného šapita. BBSK sa usiluje už niekoľko rokov prepojiť nielen umeleckú tvorbu, ale aj priestorovú postavením divadelného stanu. Chceme tak zatraktívniť a spestriť priestory záhrady pri Vile Dominika Skuteckého, uviedol k tejto problematike Hajnala.

SSG chce v záhrade organizovať kultúrne podujatia ako literárno-hudobné soirée, prednášky, besedy či koncerty. Na kultúrne a edukačné účely záhradu úspešne využívala aj v posledných dvoch rokoch. Podľa Hajnalu je tento priestor potenciálne využiteľný pre množstvo kultúrnych inštitúcií a postavením divadelného stanu by sa nezmaril projekt Art Garden:Projekt OZ Laputa a SSG nie je v rozpore so zámermi BBSK, SSG a BDNR pri napĺňaní cieľov postavením divadelného šapita, a tak zatraktívniť a spestriť priestory pre svoju činnosť určenú najmä deťom a mladým návštevníkom.No v súvislosti s postavením divadelného stanu chcelo mesto Banská Bystrica pred rokom vyrúbať niektoré dreviny v záhrade. Podľa záväzného stanoviska KPÚ BB zo 04. mája 2010, ktoré tento výrub nepovolilo, dreviny dotvárajú prostredie NKP a sú len zanedbané. Navyše, umiestnenie divadelného stanu v záhrade je neprípustné z dôvodu rušivosti. Za sporné považuje KPÚ BB aj ukotvenie dočasnej stavby, keďže chýbali podrobnosti o šírke stanu, umiestnení, atď. No zatiaľ čo mesto toto stanovisko prijalo a zrušilo výrub stromov, BBSK sa snahy o realizáciu šapita stále nevzdáva.