Socha, v ktorej je umiestnená časť telesných ostatkov Jána Bosca, ktorý bol v katolíckej cirkvi vyhlásený za svätého, sa vo štvrtok a piatok bude nachádzať v Banskej Bystrici.

Don Bosco na SlovenskuTelesné ostatky svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánskej duchovnej rodiny, si budú môcť uctiť veriaci aj v Banskej Bystrici počas dvoch dní, od 18. do 19. apríla 2013.

Vo štvrtok 18. apríla si ostatky svätého kňaza uctí a privíta banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Sklenená truhla s relikviami dona Bosca v kňazskom liturgickom oblečení bude sprístupnená verejnosti v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Sásovej. Pri tejto príležitosti bude diecézny biskup Marián Chovanec celebrovať svätú omšu, ktorá sa začne vo štvrtok o 18.30 hod.

Relikvie dona Bosca putujú po saleziánskych strediskách na Slovensku v apríli 2013 s mottom Don Bosco medzi nami. Púť po Slovensku a všetkých ostatných krajinách, kde je saleziánska rodina prítomná, sa uskutočňuje už od roku 2009. Je prípravou na blížiace sa 200. výročie narodenia svätého Jána Bosca, ktorý sa narodil 16. augusta 1815.

Saleziáni Don Bosca sú rehoľou v katolíckej cirkvi.  Jej zakladateľom bol roku 1859 taliansky kňaz sv. Ján Bosco (Giovanni Bosco, Ján Bosko) (1815-1888). Venujú sa najmä výchove mužskej mládeže, najmä v priemyselných oblastiach. Na Slovensku pôsobia od roku 1924. Bosco bol vyhlásený za svätého v roku 1934.

Program púte relikvií dona Bosca v Banskej Bystrici

18. 04. 2013

12:00 Príchod urny s relikviou dona Bosca.

12:30 Súkromná modlitba.

15:30 Slávnostné vešpery.

16:00 Čítanie z Pamätí oratória.

16:30 Ruženec s meditáciami.

17:00 Svätá omša (ThLic. Vladimír Slovák)

18:30 Svätá omša (Mons. Marián Chovanec)

20:00 Akadémia

21:00 Adorácia za povolania.

21:30 Obnovenie prísľubov ASC a iné modlitby.

22:00 Celonočná stráž mladých pri urne s relikviou.

19. 04. 2013

06:30 Slávnostné ranné chvály.

07:00 Svätá omša a požehnanie PMP.

08:00 Odvoz urny s relikviou.