V utorok, 8. novembra o 16.00 h, sa uskutoční vernisáž výstavy Regionálne rozprávkarky. Výstava je prezentáciou unikátneho zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea dotýkajúceho sa autoriek, akými sú Terézia Vansová, Hana Gregorová, Zlata Solivajsová, Hana Ponická a Klára Jarunková.

regionalne-rozpravkarky_pozvankaIde o druhovo (prozaičky, poetky) i historicky odlišné typy spisovateľských osobností. Čo ich však, okrem žánru rozprávky a regionálnej príslušnosti, spája, je ich zaujímavý životný príbeh. Na výstave sa dozviete, v čom všetkom bola pokroková Hana Gregorová, s akými známymi osobnosťami udržiavala styky, ako pomáhali, aj spolu s manželom Jozefom Gregorom Tajovským, sociálne slabším, ale aj akú mala predstavu o detskej literatúre.

Tiež si budete môcť prečítať posledné zápisky Terézie Vansovej. Nazrieť do jej často ťažkého, ale pre literatúru a miesto ženy v nej, tak dôležitého života. Do sveta rozprávok unikali totalitným režimom skúšané autorky Hana Ponická a Zlata Solivajsová. Prvá menovaná je autorka populárnych príbehov o Štoplíkovi, svojráznej korkovej postavičky, ktorá má na svet okolo, presne ako autorka, svoj vlastný názor.

Solivajsovej osud je tiež úzko prepojený s tvorbou. Názov rozprávkovej zbierky Kľúč od každých dverí sa ukázal ako paradoxný. Potom ako bol v roku 1971 jej celý náklad kvôli rozprávke Abeceda pre obludy zošrotovaný, boli dvere do literárneho, ale i spoločenského života pre Solivajsovú na takmer dvadsať rokov zatvorené.

A napokon bude návštevníkom vernisáže predstavený knižný fond regionálnej, ale svetovej Kláry Jarunkovej, ktorá je dodnes jednou z našich najprekladanejších autoriek. Vedeli ste, že jej rozprávky boli preložené do 32 jazykov? Súčasťou vernisáže bude aj divadelné pásmo študentiek z Univerzity Mateja Bela vytvorené špeciálne pri príležitosti uvedenia výstavy Regionálne rozprávkarky.