Vo volebnom obvode Banská Bystrica, v ktorom je evidovaných viac ako 92 tisíc obyvateľov  s oprávnením voliť, sa na všeľudovom hlasovaní zúčastnilo 26 258 voličov, čo predstavuje 28,64 %. Tým sa voliči v  banskobystrickom volebnom obvode zaradili za Senec (30,24 %), Dolný Kubín  (29,41 %) a Bratislavu (29,22 %), ako štvrtí demokraticky najuvedomelejší na Slovensku. Celková účasť v rámci Slovenskej republiky dosiahla 22,84 % obyvateľov. Presnejšie sa plebiscitu zúčastnilo 998 142 z presne 4 369 553 oprávnených voličov v republike. Referendum preto oficiálne vyhlásia za neplatné a jeho výsledky tak nebudú pre NRSR záväzné. V prípade, že by sa všeľudového hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, musela by Národná rada podporiť zvolené zmeny a vyhlásiť ich za zákony. Nová vládna koalícia však má niektoré z referendových otázok beztak zahrnuté vo svojom programovom vyhlásení.

Nielen v Banskej Bystrici sa zúčastnení voliči sťažovali na náročnosť položených referendových otázok, ktoré vopred neboli komunikované formuláciou, aká stála na hlasovacom lístku. Zhrňme, ako hlasovali voliči v banskobystrickom volebnom obvode za jednotlivé referendové otázky (volič nemusel hlasovať v každej otázke):

1.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“

ÁNO – hlasov: 22 376  – 84,89 % (SR: 87,24 %). NIE – hlasov: 3 015 – 11,43 % (SR: 9,02 %).

2.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“

ÁNO – hlasov: 25 530 – 96,85 % (SR: 95,40 %). NIE – hlasov: 314 – 1,19 % (SR: 1,73 %).

3.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“

ÁNO – hlasov: 24 738 – 93,85 % (SR: 92,76 %). NIE – hlasov: 927 – 3,51 % (SR: 3,85 %).

4.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“

ÁNO – hlasov: 23 774 – 90,19 % (SR: 88,84 %). NIE – hlasov: 1 368 – 5,19 % (SR: 6,16 %).

5.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“

ÁNO – hlasov: 19 218 – 72,91 % (SR: 70,46 %). NIE – hlasov: 5 489 – 20,82 % (SR: 22,22 %).

6.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“

ÁNO – hlasov: 19 473 – 73,87 % (SR: 74,93 %). NIE – hlasov: 3 816 – 14,47 % (SR: 13,44 %).