Na budúci týždeň sa Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici stane dejiskom druhého ročníka Medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2015.

O podujatí, ktorého cieľom je prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti a vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam, hovoríme s koordinátorkou organizačného tímu Csillou Droppovou.

Od vlaňajšieho diskusného fóra, ktoré sa zaoberalo predovšetkým nárastom extrémizmu na Slovensku ale aj v Európe, ubehol rok a problémy pretrvávajú. Navyše k nim pribudla „migračná kríza“… O čom budú diskutovať účastníci aktuálneho HumanForum?

Csilla DroppováPredpokladám, že budú diskutovať práve o tom, že situácia je oproti minulému roku ešte vážnejšia, že je umocnená nepredpokladanou a nezvládnutou migračnou situáciou v Európe, ktorá neobišla ani Slovensko. A tým nemám na mysli iba fyzický pohyb utečencov z vojnových oblastí do Európy, ale aj to, ako sa k tomu stavajú oficiality, politici a politické strany, médiá a aký to má vplyv na postoje ľudí. Podľa mňa intolerancia v spoločnosti rastie, vyvoláva sa strach – prevažne z nepoznaného, manipuluje sa vedomím ľudí a dokonca u mnohých dochádza k tzv. vnútornej legitimizácii výsledkov volieb, v ktorých vyhral nacionalisticky orientovaný svetonázor. Myslím si, že v spoločnosti sa v tomto roku preukázalo ešte viac nacionalistických a rasistických prejavov ako v roku minulom, ktoré aktivizovali občianske iniciatívy organizovať sa. A medzi inými vzniklo aj toto podujatie, ktoré sa už druhý rok koná v predvečer Dňa ľudských práv.

Problémy teda nielenže pretrvávajú, ale ešte viac sa zhoršujú…

Ako som sa už vyjadrila, podľa mňa je povedomie spoločnosti ešte menej tolerantné, ako v minulom roku. Myslím si však, že treba pripustiť, že je to aj dôsledok nepripravenosti národných vlád a Európskej únie na situáciu, ktorá sa udiala v tomto roku v súvislosti s utečeneckou krízou. Možno sa dostali do úzadia témy, ktoré boli v minulom roku viac skloňované u nás v Banskobystrickom kraji, a to témy spolužitia a inklúzie rómskej komunity. To však neznamená, že tieto problémy prestali existovať, práve naopak. Rastie sila tých, ktorí rýchlo, ľahko a bezprecedentne súdia na základe rasy alebo národnosti. A to ja považujem za rastúce nebezpečenstvo.

Záštitu nad HumanForum 2015 prevzal okrem iných osobností aj prezident Andrej Kiska. Vystúpi aj na fóre?

V mene organizačného výboru môžem určite prejaviť vďaku a česť pánovi prezidentovi, že prevzal záštitu nad týmto podujatím, ktoré je organizované z podnetu občianskych iniciatív. Nie je jednoduché získať záštitu prezidenta nad podujatím takéhoto charakteru a preto to vôbec nepovažujem za formalitu, ktorú si napíšeme niekde do hlavičky programu. Tento rok sa však pán prezident nemôže zúčastniť osobne, nakoľko hostí v dňoch konania konferencie chorvátskeho prezidenta. Verím však, že budúci rok už naše podujatie poctí aj osobným vystúpením. Bolo by to skutočne veľmi motivačné gesto nielen pre Banskobystrický kraj, ale aj pre organizačný tím, ktorýtoto podujatie organizuje na základe presvedčenia, že treba spraviť všetko pre to, aby nacionalistické sily nenabrali významnú váhu v spoločnosti a že už nikdy nemôžeme dopustiť nič podobné, čo sa udialo v tridsiatych rokoch v Európe a vo svete.

Podujatie HumanForumje výnimočné tým, že spája v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť. Na ktoré vystúpenie, prednášku by ste chceli zvlášť upriamiť práve pozornosť verejnosti?

Tak na toto sa naozaj odpovedá veľmi ťažko. Myslím si, že program je skutočne veľmi bohatý a rôznorodý. Venuje sa prejavom extrémizmu a potreby rastúcej tolerancie v našej  spoločnosti z pohľadu historického, sociologického, psychologického, politického… každý rečník, každá diskusia má čo ponúknuť. Chcem však upozorniť v tomto ročníku na veľmi silné obsadenie tzv. okrúhlych diskusných stolov. Okrúhle diskusné stoly poskytnú skutočne bohatý priestor pre zapojenie sa do diskusie aj pre verejnosť. Verím, že každý trošku rozhľadenia chtivý človek neoľutuje, ak toto podujatie navštívi. Reakcie verejnosti, tých, ktorí sa zúčastnili minulého ročníka, boli vynikajúce.

Čo by ste si, ako organizátori želali, aby toto fórum prinieslo ľuďom, nášmu mestu, spoločnosti…

Aby sme ako ľudia nad vecami rozmýšľali, aby sme pátrali po informáciách a nenechali sa ľahko ovplyvňovať populistickými politickými prístupmi alebo selektívne poskytnutými informáciami v médiách. Želali by sme si, aby sme si spomenuli, ako ľahko Hitler doviedol svet do vojny a aké hrozné veci sa diali, a aby sme to už nikdy nedopustili. Aby sme boli zodpovednejší a tolerantnejší… a tým vôbec nehovorím o tolerancii ku kriminalite akéhokoľvek charakteru a rozmeru. Jednoducho, želali by sme si, aby sme zmúdreli…

Ing. CsillaDroppová, PhD.

Po skončení Ekonomickej univerzity v Bratislave pracovala ako vysokoškolská pedagogička. Následne pôsobila na manažérskych pozíciách v súkromných obchodných spoločnostiach. V súčasnosti sa v rámci vlastnej spoločnosti CsDconsulting, s.r.o., podieľa na reštrukturalizácii viacerých výrobných a obchodných spoločností, realizuje konzultačnú činnosť pre manažérov a majiteľov firiem.

V mimovládnom sektore pôsobí v oblasti podobnej svojej profesii, t.j. napomáha finančnej a procesnej efektívnosti občianskych združení a iniciatív. Je členkou viacerých správnych rád občianskych združení a poradného orgánu pre primátora mesta Banská Bystrica, Rady mimovládnych neziskových organizácií. Je koordinátorkou organizačného tímu medzinárodnej konferencie HumanForum 2015.

Program Medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2015, ktoré sa uskutoční 8. a 9. decembra v Banskej Bystrici, nájdete aj na facebooku.