V poradí už 20. výročie Svetového dňa proti rakovine si svet, Slovensko nevynímajúc, pripomína 4. februára. Ako v minulom roku, tak aj tohtoročná kampaň sa nesie sa pod heslom „Ja som a ja budem“, ktorej iniciátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (Union for International Cancer Control, UICC).

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine pripravil banskobystrický RÚVZ niekoľko aktivít pre širokú verejnosť s cieľom poskytnúť dôležité informácie týkajúce významu zdravého životného štýlu v prevencii onkologických ochorení. Odborní pracovníci poradne zdravia sa budú podieľať na vzdelávacích aktivitách a presne 4. februára zavítajú s interaktívnymi prednáškami medzi študentov Strednej odbornej školy stavebnej v Kremničke pri Banskej Bystrici s prednáškami na tému prevencie rakoviny pľúc, rakoviny hrubého čreva a prsníka.

O zdravom životnom štýle

„Prednášky sme tento rok spestrili ukážkou chorobných zmien na modeloch  prsníka a hrubého čreva, študenti si budú môcť porovnať mikroskopické preparáty pľúc fajčiara a nefajčiara, získané vedomosti si v závere prednášky overia vo vedomostnom kvíze. Všetkým poskytneme informačné letáčiky. Prednášky s témou prevencie onkologických ochorení ponúkame školám ako aj verejnosti počas celého roka, v prípade záujmu si stačí dohodnúť termín na tel.č. 048/4367 440, 424, 448, 422 alebo na email: klocova@vzbb.sk“, uviedla vedúca Oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Zora Kľocová Adamčáková. Dodala,  že v spolupráci s Ligou proti rakovine budú tiež distribuovať edukačné materiály, ktoré im táto organizácia poskytla.

 

Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach. Podľa štatistických údajov postihne onkologické ochorenie každého 3 jedinca a každý 4 ochoreniu podľahne. Väčšina onkologických ochorení sa rozvíja na nededičnom podklade. Podľa odborníkov až 60 percent onkologických ochorení vzniká v dôsledku nesprávnej výživy a nezdravej životosprávy.

Viac ako 18-miliónov pacientov

Na podklade genetických mutácií vzniká približne 10 percent zhubných nádorov. V roku 2018 vo svete pribudlo 18,1 milióna nových prípadov ľudí s rakovinou a predpokladá sa, že v roku 2040 ich už bude 27,5 miliónov. Podľa dostupných údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR prostredníctvom Národného onkologického registra situácia na Slovensku má rovnako nepriaznivý stúpajúci trend..

„Na Slovensku pribudne každoročne vyše 30 tis. ľudí s rakovinou. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.“ upozorňuje Kľocová Adamčáková.