Radvanský jarmok vplyvom pandemickej situácie mení svoju tvár, návštevníci tohtoročnej edície budú musieť počítať s rôznymi opatreniami a obmedzeniami. Tie sa už tradične dotknú aj dopravy v Banskej Bystrici, a to najmä v centre mesta.

Program a tie najzásadnejšie zmeny a opatrenia sme už avizovali, najviac budú s veľkou pravdepodobnosťou chýbať stánky s občerstvením, ktoré dodávali jarmoku patričnú atmosféru. Program sa presúva do rôznych lokalít, mesto ako organizátor musí dozerať na limitovaný počet vstupov do areálov, v ktorých sa bude program odohrávať.

Jarmok spôsobí vrásky na čele vodičom motorových vozidiel, dopravné obmedzenia sa dotknú prakticky celého centra mesta. K úplným uzáverám vybraných ciest dôjde už v piatok 10. septembra od 6:00 h a potrvá do 12. septembra do 17:00 h. Týkať sa to bude Kapitulskej ulice od križovatky s Cikkerovou po Námestie SNP a taktiež aj Národnej ulice, od križovatky s Kuzmányho ulicou po Námestie SNP.

Zmeny v doprave sa dotknú aj Bakossovej ulice. Vzhľadom na uzáveru lokality na Nám. Š. Moysesa (pri tržnici) bude Bakossova ulica zobojsmernená. Vjazd na Bakossovu ul. bude povolený obyvateľom s trvalým pobytom a návštevníkom hotela Kúria bez obmedzenia od piatku, 10. septembra od 6:00 h do nedele, 12. septembra 2021 do 17:00 h.

Obmedzený bude aj vjazd do pešej zóny. V Lazovnej ulici, Dolnej ulici, na Námestí SNP a v Národnej ulici budú platiť čiastočné obmedzenia pre držiteľov oprávnení na vjazd vozidla do pešej zóny od piatku, 10. septembra od 6:00 h do nedele, 12. septembra do 17:00 h.

Sťažené bude parkovanie v centre mesta, v určitých zónach dôjde k vylúčeniu parkovania na parkovacích miestach. Tieto obmedzenia sa budú týkať Námestia Š. Moysesa pod tržnicou a pod Barbakanom, Kapitulskej ulice od križovatky J. Cikkera po Námestie SNP, Kollárovej ulice pod cintorínom a na Bakossovej ulici od začiatku súčasnej jednosmernej cesty od piatku 10. septembra od 6:00 h do nedele 12. septembra do 17:00 h.

Obmedzenia sa dotknú aj vodičov taxislužieb, tí budú musieť presunúť svoje tradičné stanovištia z Kapitulskej ulice, ktoré boli takmer až pri Námestí SNP o niekoľko metrov nižšie, k budove SSD.