Quantcast

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v pondelok 17. februára uviedli do života unikátne dielo. Odborná publikácia Slovník diplomacie je vôbec prvé dielo tohto druhu vydané na Slovensku. Autorom je  mladý vysokoškolský pedagóg – analytik medzinárodných vzťahov Erik Pajtinka.

Krst Slovník diplomacieZa účasti dekana FPVaMV UMB Jána Kopera, rektorky UMB Beáty Kosovej a ďalších hostí knihu pokrstili podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan.

Slovník diplomacie obsahuje systematický precízny výklad odbornej terminológie používanej v súčasnej diplomatickej praxi a prináša viaceré pojmy z moderných dejín diplomacie i najvýznamnejšie dokumenty diplomatického a konzulárneho práva. Symbolicky vychádza v čase, kedy si slovenská zahraničná služba pripomína 20. výročie svojej existencie.

Erik Pajtinka je rodák z Bratislavy, kde aj žije. Vyštudoval odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, kde neskôr absolvoval aj doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie a diplomaciu prednáša aj na Univerzite Karlovej v Prahe.

Pri práci na Slovníku diplomacie čerpal nielen z odbornej literatúry a dokumentov, ale aj z početných stretnutí a osobných rozhovorov s poprednými diplomatmi počas svojich domácich i zahraničných stáží, vďaka čomu je v knižke mnoho cenných autentických informácií a poznatkov z diplomatickej praxe. Samotnú publikáciu písal takmer tri roky.

Slovník diplomacie„Pri písaní som však zúročil aj mnohé poznatky, ktoré som nadobudol už predtým. Písanie takejto publikácie, ak má byť skutočne kvalitná a má svoju „pridanú hodnotu“, je časovo nesmierne náročné, lebo je potrebné vyhľadať a naštudovať množstvo dokumentov, odborných článkov a ďalších materiálov. Ja som navyše chcel, aby bola v publikácii zachytená aj súčasná diplomatická prax, a preto som text konzultoval s viacerými slovenskými diplomatmi, čo bolo taktiež časovo náročné,“ hovorí Erik Pajtinka.

Slovník diplomacie sa rozhodol napísať preto, lebo takáto publikácia na Slovensku doteraz chýbala. Podľa jeho slov je určený najmä pre študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť či mladých začínajúcich diplomatov.

Slovník diplomacie vydalo vydavateľstvo PAMIKO (2013). Riaditeľka vydavateľstva Lýdia Míková pri príležitosti slávnostného uvedenia knihy do života venovala jeho účastníkom „sladkú verziu“ diplomacie, v podobe torty v tvare knihy.