V obchode nájdeme len pár odrôd jabloní, no vo voľnej krajine ich rastú stovky. Rozpoznať ich pomôže nový atlas starých odrôd s názvom 50 na 50. Predstavuje stovku starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré ešte stále môžeme nájsť na slovenskom vidieku, no sú ohrozené.

Atlas 50 na 50 vydalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA v rámci projektu školských ovocných sadov – SadOVO, ktorý realizuje už druhý rok. Na Slovensku doteraz neexistovala aktuálna pomologická publikácia, ktorá by venovala pozornosť starým odrodám jabloní a hrušiek. Autori publikácie Bruno Jakubec a Andrea Uherková  sa starým a krajovým odrodám venujú už takmer desať rokov.

„Strata biodiverzity je celosvetovou témou a okrem divokých druhov sú zánikom ohrozené aj druhy a odrody kultúrnych rastlín, napríklad ovocných drevín. V obchodoch nájdeme približne osem odrôd jabloní, no v krajine sú ich stovky,“ vraví koordinátorka projektu SadOVO Andrea Uherková.

Atlas 50 na 50 obsahuje 50 starých odrôd jabloní a 50 odrôd hrušiek, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť naprieč celým Slovenskom. Čitatelia sa dozvedia základné znaky, ktoré si treba všímať pri ich určovaní, ale aj to, do akých polôh je strom tej-ktorej odrody vhodný, aký rast dosahuje, na aké choroby môže trpieť, alebo ako veľmi je mrazuvzdorný. Z praktických informácií sú to tie, v akom období sa zberajú plody, kedy dozrievajú a ako sa dajú najlepšie využívať.

„Mnohé staré odrody, ktoré sa v atlase nachádzajú, stále môžeme nájsť na záhradách alebo v krajine, obvykle na starších stromoch. Hoci majú mnohé vlastnosti, pre ktoré sa ich oplatí pestovať a využívať, intenzívne ovocinárstvo o ne javí minimálny záujem. Preto ich plody nie sú súčasťou obchodnej ponuky,“ hovorí autor atlasu a odborný garant projektu SadOVO Bruno Jakubec a dodáva: „Záujem zo strany súkromných pestovateľov je však veľký a stále narastá. Zdá sa, že starým sortám postupne svitá na lepšie časy.“

Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco, ktorá projekt podporuje, vyjadrila radosť z toho, že jedným z projektov, ktoré nadácia už druhý rok podporuje je projekt SadOVO.

„Chceme prispieť k riešeniu najdôležitejších environmentálnych a sociálnych výziev v našej spoločnosti a strata biodiverzity k nim určite patrí. Vďaka tomuto projektu sa žiaci môžu podieľať na záchrane vzácnych odrôd, ktoré môžu následne využiť aj pri výučbe. Vznik atlasu 50 na 50 považujem za veľmi prínosný a verím, že prinesie školám veľký úžitok, v duchu motta Nadácie Tesco – Aj malá pomoc môže mať veľký význam,“ povedala.

Keďže atlas je primárne určený mladším čitateľom, teda žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom, ide zatiaľ o prvé dielo svojho druhu na Slovensku. Cieľovou skupinou  okrem žiakov je aj širšia verejnosť, ktorá môže atlas využiť na svojej záhrade, v teréne, ale aj pri výbere odrôd pre ich pestovanie.

Atlas 50 na 50 vychádza v rámci projektu školských ovocných sadov SadOVO, ktorý realizuje CEEV ŽIVICA cez Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis. Odbor­ným garantom projektu je Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Atlas nájdete v elektronickej verzii na stránke www.sadovo.sk, v sekcii Publikácie.

 Projekt školských ovocných sadov – SadOVO

V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné dlhoveké sady starých odrôd v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov. Projekt koordinuje Živica a realizuje sa cez Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis. Viac informácií nájdete na webe.

CEEV Živica

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov zameraných na reformu školstva  a inovatívne vzdelávanie. Jedným z takýchto programov je aj Komenského inštitút.