V októbri oslávime prvé výročie otvorenia expozície venovanej histórii mesta Banská Bystrica v Matejovom dome. Pri tejto príležitosti Stredoslovenské múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavý program.

Vo štvrtok 14. 10. 2010 Vás Expozíciou archeológie v Matejovom dome prevedie archeologička PhDr. Marta Mácelová, PhD. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie – Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 1975-2001 robila prieskumy a záchranné práce v okresoch Banská Bystrica a Zvolen (prieskumy slovanských sídlisk 7.-9. stor. na Sliači, jaskyne Netopierska v Nemciach pri Banskej Bystrici, areálu Mestského hradu v Banskej Bystrici a i.) Je členkou Slovenskej archeologickej spol. pri SAV v Nitre. Publikovala štúdie a odborné články v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Bola autorkou a spoluautorkou scenárov výstav v Stredoslovenskom múzeu, Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, editovala špeciálne dvojčíslo Mineralia Slovaca.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

V piatok 15. 10. 2010 pokračujem v Thurzovom dome prezentáciou a besedou s reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom o záchrane vzácnych nástenných malieb z konca 15. storočia. V roku 2007 získala Zelená miestnosť cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.

V piatok Vás expozíciou Matejovho domu s pohľadu múzejníka Vás prevedú odborní pracovníci Stredoslovenského múzea: PhDr. Marián Bovan, PhDr. Vladimír Sklenka a Mgr. Filip Glocko.
V programe s názvom Ako sa tvorila nová expozícia v Matejovom dome sa dozviete o ceste predmetu do múzea, o triedení zbierkového fondu chladných zbraní a o tom ako sa inštalovala nová expozícia.

Program vyvrcholí v nedeľu 17. 10. 2010 v Matejovom dome. Pre najmladších sú od 15.00 do 18.00 h pripravené tvorivé dielne zamerané na erb Banskej Bystrice.

O 15.00 h sa uskutoční Prednáška: Reštaurátorské práce na Zelenej sieni 2005 – 2007. Odborná prezentácia práce reštaurátorského kolektívu akad. mal. Jozefa Doricu. Prednáška sa uskutoční v Matejovom dome a následne pokračuje prehliadkou Zelenej siene v Thurzovom dome. Od 15.00 do 18.00 h sa v Matejovom dome zoznámite s prácou reštaurátorov v Stredoslovenskom múzeu.

O 17.00 a 18.00 h „Oživíme pre Vás dejiny“. Kostýmovaná prehliadka Matejovho domu Vám odhalí tajomstvá, ktoré v sebe ukrýva.

Pre účastníkov je rovnako tak pripravený hudobný koncert dua Zuzana Suchánková a Miro Záhradník, ktorého začiatok je naplánovaný na 16.00 h v Thurzovom Dome.