Uplynulo sedemdesiat rokov od založenia prvého oddelenia úrazovej chirurgie na Slovensku. Banskobystrickí traumatológovia si výročie pripomenuli počas XXV. Kongresu úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa koncom minulého týždňa konal na Táloch.

Výročie si prišli na kongres pripomenúť aj bývalí členovia kolektívu a vedenia oddelenia.

Oddelenie úrazovej chirurgie v Banskej Bystrici bolo založené v roku 1953 ako prvé traumatologické oddelenie na Slovensku a začalo poskytovať starostlivosť pacientom na 30 lôžkach v kompletnom rozsahu vrátane hrudnej a brušnej traumatológie.

„Toto výročie predstavuje pre nás dôležitý míľnik, ktorý nás spája s históriou našej odbornosti a jej tradicionalistickým odkazom. Klinika úrazovej chirurgie v Banskej Bystrici je aj dnes jedným z významných centier úrazovej medicíny na Slovensku a veríme, že jej renomé sa nám podarí udržať aj v budúcnosti,“ uvádza Radomír Gajdoš, súčasný prednosta II. Kliniky úrazovej chirurgie SZU.

„Hovorí sa, že z histórie je potrebné sa poučiť. Verím preto, že úspešný 70-ročný príbeh úrazovej chirurgie je aj do budúcna silnou inšpiráciou pre celý kolektív a výrazne prispeje k rozvoju celej kliniky,“ pridala sa k spomienke na výročie riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

História najstaršieho samostatného oddelenia úrazovej chirurgie na Slovensku je pestrá. Od samého začiatku sa lekári snažili nielen o poskytovanie vysokokvalitnej a špecializovanej starostlivosti, ale aj o odovzdanie skúseností a vedomostí ostatným zdravotníckym pracovníkom.

Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Imrich Hudec, ktorý je považovaný za zakladateľa slovenskej úrazovej chirurgie. Oddelenie viedol 27 rokov  a vypracoval aj základnú učebnicu úrazovej chirurgie, uznávanú v celej Československej republike. V roku 1984 získal Čestné uznanie Československej chirurgickej spoločnosti za zásluhy o rozvoj traumatológie. Operačná kniha oddelenia z tohto obdobia má na prvej strane motto „V mene Božom začíname“.

 

V roku 2016 sa oddelenie stalo II. Klinikou úrazovej chirurgie SZU. Vzhľadom na rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a širokú multiodborovú spoluprácu patrí medzi významné centrá pre liečbu úrazov na Slovensku. V spolupráci s ostatnými klinikami a oddeleniami FNsP F.D. Roosevelta sa zameriava na komplexnú starostlivosť o úrazových pacientov v celom rozsahu poranení, ako aj riešenie poúrazových stavov.

S Detskou fakultnou nemocnicou participuje aj na ošetrovaní poranení detí. V súčasnosti sa klinika sústreďuje najmä na ošetrovanie poranení a riešenie poúrazových stavov pohybového aparátu, a to nielen končatín, ale aj chrbtice a panvy, čím sa radí medzi popredné slovenské zariadenia.

Prednosta kliniky MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.  pôsobí vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica od roku 1990. Od roku 2011 vykonával funkciu primára oddelenia. So vznikom kliniky sa stal v roku 2016 jej prednostom. Je členom niekoľkých odborných spoločností a v rokoch 2011 –  2019 bol prezidentom Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu. V súčasnosti je aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre úrazovú chirurgiu.