Celodenný hluk, znečisťovanie ovzdušia, ale aj údajné arogantné jednanie investora a zhotoviteľa stavby – to všetko trápi ľudí na banskobystrických uliciach Moskovská a Tulská. Každý deň, už od septembra.

MoskovskaVýstavba objektu Obytný súbor Moskovská na sídlisku Fončorda začala už 2. septembra 2014. Samotní obyvatelia uvádzajú, že sú „odsúdení žiť vo veľmi sťažených životných podmienkach, ktoré začínajú byť neúnosné.“ Hluk a znečisťovanie ovzdušia sú tam podľa nich na dennom poriadku, zhotoviteľ vykonáva práce nepretržite sedem dní v týždni od siedmej rána do ôsmej večer, dosť často aj do deviatej.  V správe, ktorú dotknutí občania vypracovali, sa tiež uvádza, že „stavenisko je už od 6.30 hod. osvetlené,“ následne nastáva intenzívny hluk – buchot, treskot, vykrikovanie na žeriavnika a skoro dve hodiny vkuse naštartovaný kamión.“

Spísanie správy iniciovali priamo obyvatelia Moskovskej a Tulskej. Hlavná aktivistka, Danica Halamová, ešte v decembri uviedla, že jej kompletné znenie budú adresovať novému primátorovi Jánovi Noskovi a poslancom. Okrem iného v nej žiadali, aby sa práce na stavenisku vykonávali maximálne do šiestej večer, cez víkendy a sviatky vôbec, ale tiež, aby sa znížili podlažia na túto stavbu. Teraz to vyzerá, že po dlhom čakaní sa veci pohli.

V utorok sa konalo stretnutie aktivistov a poslancov k danej problematike. „Požiadavku sme odovzdávali primátorovi už 12. decembra. V podstate sme sa dohodli na nejakých kompenzačných opatreniach, ktoré by sme na pána primátora napísali, taktiež ďalšom riešení – stretnutie s investorom a zhotoviteľom stavby; to bude koncom januára. Primátor chce urobiť nátlak na investora, aby išiel nižšie s tými podlažiami, aby sa spravil nový časový plán na stavbe – aby sa nerobilo sedem dní v týždni štrnásť hodín, ale len určitý časový interval. Proste chce tie životné podmienky dostať do normálu. Bavili sme sa aj o tom, ako by sme chceli riešiť parkovanie, čo je tam teraz problematické,“ povedala Halamová.

Otázny zostáva postoj tretej strany. „Investor sa k tomu ešte vôbec nevyjadril, dohodli sa, že má čas do 31. januára. Ja som oslovila aj zhotoviteľa stavby, aby brali ohľad na ľudí, čo tam bývajú, no zatiaľ som nedostala odpoveď od nikoho,“ doplnila Halamová.