Verejná knižnica Mikuláša Kováča sa každoročne uchádza o dotácie z rôznych projektov. Podstatnú časť tvoria projekty Fondu na podporu umenia, kde knižnica aj tento rok uspela.

Fond na podporu umenia v rámci Mimoriadnej výzvy Umenie pre školy podporil knižnicu pri realizácii prezentačno-vzdelávacích aktivít pre žiakov I. stupňa základných škôl, ktoré sú zamerané na priamy kontakt so súčasnými slovenskými autorkami a zoznámenie sa s ich tvorbou. Každé stretnutie je spojené s tvorivými aktivitami.

Verejná knižnica začala s realizáciou tohto projektu v marci tohto roku. Prvou hostkou bola autorka viac ako stovky povestí Renáta Matúšková, ktorá sa stretla s dvomi triedami 4. ročníka Základnej školy Radvanská a zaujala ich pútavým rozprávaním.

„Verejná knižnica Mikuláša Kováča vďaka tomuto projektu vzdeláva deti o literatúre cez stretnutie so zaujímavým hosťom. Okrem besedy so slovenskou autorkou zahŕňa toto stretnutie aj informačnú výchovu o knižnici a do tretice, umocňuje zážitok z besedy prostredníctvom tvorivých dielní. Navyše, všetko sa odohráva na mieste, ktoré literatúrou dýcha – v knižnici,” prezradila Zuzana Kubašáková, koordinátorka projektu.

Pokračovanie projektu Knižnica, ktorá vzdeláva je naplánované na štvrtok, 25. apríla, kedy sa žiakom Základnej školy Františka Zigmunda Leichta v Harmanci bude prihovárať známa slovenská autorka kníh pre deti aj dospelých Petra Džerengová. S obľúbenou spisovateľkou sa môžete stretnúť tiež v poobedňajších hodinách. V pobočke Sásová sa beseda spojená s predstavením autorkinej knižnej novinky Recepty z terasky začína o 16.30 h.

Spolu sa do konca novembra roka 2024 v rámci tohto projektu predstaví až 6 slovenských spisovateliek. Bližšie informácie sledujte na webe a na sociálnych sieťach knižnice.