V Rehabilitačnom ústave Marína v Kováčovej sa v sobotu popoludní konala benefícia k projektu Pohyb bez limitu. Projekt je určený predovšetkým pre telesne postihnutých ľudí. Prostredníctvom moderných technológií, ako sú internet, Facebook a YouTube, sprostredkuje užívateľom ľahšiu orientáciu vo verejných priestoroch. Aktivity majú motivovať a pomôcť handicapovaným zaradiť sa do plnohodnotného života.

Na podujatí, usporiadanom občianskym združením  go-ok, boli prezentované hlavné myšlienky a ciele projektu Pohyb bez limitu. Celou akciou sprevádzala moderátorka Alena Heribanová. Vystúpili úspešní paralympionici, ktorí prezentovali svoju cestu k úspechu. Predstavil sa predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, paralympionici Peter Vidašič, Helena Kašická, Alena Kánová či Veronika Vadovičová. Na benefícií predstavili aj nový časopis Gooki určený pre handicapované deti na Slovensku.

predseda SPZ Ján Riapoš a Alena Heribanová
predseda SPZ Ján Riapoš a Alena Heribanová

Cieľom aktivít združenia go-ok je pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích a spoločenských záujmov a potrieb. Cieľom monitoringu bezbariérovosti je zmapovanie verejných priestorov z pohľadu telesne postihnutých ľudí. Vďaka preddefinovaným parametrom bude užívateľ schopný vyhodnotiť miesto podľa individuálnych potrieb. Ďalšou pridanou hodnotou bude on-line prístupnosť aplikácie a zostavenie vlastného profilu užívateľa.

Projekt chce poskytnúť pomoc a poradenstvo prostredníctvom moderných technológií zdravotne postihnutým, ktorí sa prostredníctvom vyplneného on-line formulára obrátia na občianske združenie so žiadosťou o poradenstvo. Efektívnosť a kvalita odpovedí na otázky je zaistená napojením na interný systém riadenia procesov a prepracovanú sieť špecialistov na danú problematiku.

Pod osvetou go-ok sa realizujú dva samostatné projekty. Prvým je časopis pre handicapovanú mládež, druhým štruktúrované zverejňovanie anonymných odpovedí na najčastejšie otázky zo sekcie Poradenstvo.