Aj tento rok bude počas dvoch večerov Banská Bystrica po zotmení patriť hru svetiel a tieňov. Umelci predstavia na tunajšom svetelnom festivale desiatky vizuálnych projektov a svetelných inštalácií, ktoré uchvátia a spríjemnia večernú prechádzku mestom.

Po príklade zahraničných metropol či viacerých stredoeurópskych miest, kde ukážky svetelných efektov priamo v historických centrách miest lákajú počas večerov do ulíc desaťtisíce až státisíce ľudí, začalo občianske združenie Kultúrne Slovensko v spolupráci s mestom pred tromi rokmi s takýmto podujatím aj v Banskej Bystrici.

V piatok 22. septembra o 18.30 h odštartuje spolu s otvorením Európskeho týždňa športu na Námestí SNP už tretí ročník tohto podujatia. Banskobystričania i návštevníci mesta budú môcť počas dvoch festivalových dní potešiť svoje oči pohľadom na atraktívne videomappingy, respektíve svetelné projekcie, ktoré budú premietané v pravidelných intervaloch. Tie budú na budove Radnice na Námestí SNP, ale aj v areáli mestského hradu na bráne cintorína, budove Múzea SNP či Europa Shopping centra.

Nebudú to však jediné časti centra mesta, ktoré ožijú hrou svetiel. Pripravených bude aj množstvo statických svetelných exponátov, ale aj interaktívnych prvkov, ktoré si návštevníci budú môcť vyskúšať, ako napríklad svetelné sprejovanie na budovu Tatra banky. To všetko doplnia aj miestni tanečníci či divadelníci v špeciálnych programoch priamo na ulici.

Fotogalérie z uplynulých ročníkov svetelného festivalu nájdete v našich starších príspevkoch.

Festival svetla a tieňa 2017 – Program

Banská Bystrica – 22. a 23. septembra od 19.30 do 23.00 h

Námestie SNP

1. INTEGRITA
Videomapping na fasáde historickej radnice. Banská Bystrica je v roku 2017 Európskym mestom športu a videomapping  sa tomu umeleckým vyjadrením venuje. / Peter Kmeť (SR)

2. PLATFORMA PRE SNY
Súčasný tanec a nové médiá vo vnútornom nádvorí radnice. Realizácia tanca v kombinácii s digitálnou projekciou je snahou o zvýraznenie vizuálneho aspektu tanca, jeho formy a choreografického záznamu. / Lucia Devečková (SK), Petr Ochvat (CZ)

3. PLASTICKÉ FANTASTICKÉ
Svetelno vizuálna inštalácia v centre Námestia SNP prepája recyklovateľný materiál PET fliaš do novej kompozície na kameňoch pri fontáne. / Veronika Šmírová (SK), Miriam Trnková (SK) a Alžbeta Beňušová (SK)

4. SANDBOX
Svetelná inštalácia v pazáži budovy Lesov SR. V piesku je vystavané viacúrovňové mesto Banská Bystrica, ktoré oživuje animácia a ruchy digitálneho mesta. / Mutro art group: Timothy Maxymenko (UA/PL) a Vano Sai (UA/PL)

5. PREMENY
Svetelná inštalácia na Námestí SNP 16 k CNK-Záhrada. Svetlo v pasáži nie je v priestore stále, prúdi, podlieha premene. Fyzikálna alchýmia svetla a dymu dovedie návštevníkov pasážou do Záhrady k ďalším inštaláciám. / Ľubomír Slovinský (SK)

6. YAW / VYCHÝLENIE
Fyzicko-audio-vizuálna atrakcia v CNK – Záhrada. Umelecká simulácia pohybu vychýlenia zobrazená v tele tancom, v obraze i zvuku. / Kristína Chmelíková (SK), Milan Slama (SK), Jaroslav Viňarský (SK), Jakub Pišek (SK)

7. HÚF
Svetelná inštalácia v CNK Záhrada. Rieky, moria, oceány. Neexistujú tam žiadne steny či bariéry, no predsa je to jeden veľký, neobmedzený priestor. Bez stanovenia presných rozmerov či parametrov, nájdi si ten svoj. / Peter Šaffo (SK), Bonsaigarden v spolupráci s LEDeco solution, s.r.o

Námestie Štefana Moyzesa

8. OŽIVLÁ
Animovaná projekcia na budove Barbakanu. Pointou Ožíviel je rozanimovať statický objekt tak, aby pôsobil, že s okoloidúcim komunikuje a že žije vlastným životom, ktorého môže byť na chvíľu svedkom a súčasťou. / Matej Mazák (SK)

9. DIELO SKAZY
Interaktívna projekcia na hradbách a bráne historického cintorína. Digitálnu skazu majú možnosť diváci vykonať tlesknutím rúk alebo zakričaním. Rúcajúca sa stena historického mestského opevnenia postupne odkrýva príbeh. / TRAKT: Lukáš Matejka a Pavol Soukal (SK)

10. NEUTÍCHAJÚCI TANEC
Súčasný tanec v priestore tržnice. Tanečné predstavenie s dialógom medzi tanečníkmi, deťmi a divákmi umocnené svetlom. / Štúdio tanca Banská Bystrica (SK)

11. ENERGIA PRE MUŠKY
Interaktívna inštalácia pri Barbakane. 22. september je Dňom bez áut – návštevníci budú mať možnosť vyrobiť svetlo vlastným pohonom – na stacionárnych bicykloch a rozsvietiť Mušky svetlušky a to nielen v piatok, ale i v sobotu. / LEDeco solution s.r.o. a OCI BB

Lazovná ulica

12. REVERSE / TAM A SPÄŤ
Fyzické divadlo Predstavenie postavené na princípe práce s vizuálno svetelným objektom aplikovaným priamo na tele herca a tanečníka pred Štátnou vedeckou knižnicou. / Radoslav Piovarči (SK), Tomáš Stopa (SK) a Pjoni (SK)

13. POSVIEŤME SI NA DIVADLO
Svetelná inštalácia / projekcia / klavír Kompletná retrospektíva predstavení jedinečného banskobystrického divadla zobrazená na fasáde budovy Divadla z Pasáže na Lazovnej 21. / Divadlo z Pasáže (SK)

14. ŽIVÉ ILUSTRÁCIE
Digitálna kresba Ilustrácie vznikajúce a neustále sa meniace na fasáde Evanjelického kostola. Digitálne kresby tvorené naživo rukou kreatívneho umelca. / Peter Štuller (SK )

15. SVETELNÁ HARFA
Dizajnová interaktívna inštalácia Elektronický hudobný nástroj, ktorý sám divák dokáže ovládať prerušením svetelných lúčov. Keď divák hrá, sakrálny priestor ožíva farbami a tónmi v interiéri evanjelického kostola. / Ondrej Puchta (CZ)

16. SVETELNÉ TABURETKY
Svetelná inštalácia Verzie časopriestoru odzrkadlené v rôznych farebných spektrách na taburetkách, na ktorých si môžete aj posedieť v interiéri evanjelického kostola. / Anna Hrubovčáková (SK), PJURE a LEDeco solution, s.r.o

Dolná ulica

17. OPOZITY GRAFFITI
Interaktívna projekcia Interaktívne sprejovanie návštevníkmi festivalu po fasáde špeciálnym svetelným sprejom. Vzniknú nové obrazce a vizuálne efekty príbuzné 3D kaleidoskopu na roh budovy Tatra banky na Dolnej 2. / Pavol Soukal (SK)

18. WORKSHOP LUMINOGRAFIE V MESTE
Návštevníci festivalu pod vedením profesionálnych fotografov vytvoria autorské kolekcie luminografických fotografii a najlepšie z nich budú zverejnené online. / METRO občianske združenie

Europa Shopping Center

19. LEGÁLNY DOPING MAPPING
Videomapping Legálny doping mapping je počítačová 3D animácia vyjadrujúca dynamický charakter športového génia loci za sprievodu trip-hopovej hudby. / Adam Holý (SK), Andrej Lužina (SK) a Ivan Slovenčák (SK), SPŠ Samuela Mikovínyho, B.Štiavnica

20. SPILLA
Svetelná inštalácia Svetelné dielo realizované tímom LED eco solution, s.r.o a FOSALI®. Svetelná inštalácia pod cestným nadjazdom tvorí jedinečný priestorový kontrast betónu a svetla v priestore pred Europa SC.

21. LASERY NAD MESTOM
Svetelno-laserová inštalácia Hra svetelných a laserových lúčov viditeľných na večernej oblohe ponad celé mesto od Ministry of fun.

Areál Múzea SNP

22. CITLIVÝ EKOSYSTÉM

Videomapping Animácia na fasáde pamätníka SNP zobrazuje ekologické procesy odohrávajúce sa v prírode a okolo nás. / Michaela Mašanová (SK/CZ)

23. RAUS

Súčasný tanec Vystúpenie prepája pohyb ľudského tela a svetla v Záhrade Chavivy Reik. Pohyb svetla sa stretáva s pohybom tela, vytvárajú spolu obrazy a počas procesu sa vynára otázka, či sú lúče podporou, alebo narušením stavu nášho optického vnímania, ktoré vplýva na naše emócie.  / Human art space – tanec, Igor Frťala (SK), Kristína Strečková (SK).

24. HVIEZDY NAD NAMI

Pozorovanie nočnej oblohy v areáli parku pred Múzeom SNP
Aj keď jesenná obloha je pomerne skúpa na jasné hviezdy, môžeme na nej pozorovať známy grécky bájny príbeh o hrdinovi Perzeovi a princeznej Androméde. Príďte sa o tom presvedčiť a nazrite do útrob vesmíru cez pravý astronomický ďalekohľad so skutočnými hvezdármi. / Krajská hvezdáreň a planetárium J. M. Hella, Žiar nad Hronom

Sprievodné podujatia

SVETELNÉ EFEKTY NA FASÁDE EUROPA BC
Nové hry svetla a tieňa a svetelných textov.

SVETELNÝ DRINK
Netradične podávané svetelné nápoje vo vybraných reštauráciách a kaviarňach počas celého festivalu. Vybrané reštaurácie a kaviarne v Banskej Bystrici (Reštaurácia U Richtára, Pigis a Paradox)

AUTOMOBILY V ŽIARE SVETLA
Dvadsiateho druhého septembra kráča Európa pešo – Deň bez áut. Práve preto spoločnosť Euromotor odstavila automobily pod festivalové svetlá na Námestí SNP.

HĽADANIE SVETLONOŠA
Nový festivalový maskot Miroslav Kasprzyk (SK) ako svetelný sprievodca po lokalitách. Biely maskot osvieti svojou prítomnosťou postupne všetky diela. Možno ho stretnete aj vy.

SVETELNÉ ZNEČISTENIE
Svetelné znečistenie je parazitné svetlo rozptýlené v ovzduší. O tejto téme a ešte omnoho viac sa dozviete z informačných panelov pripravených špeciálne pre festival od Krajskej hvezdárne a planetária J. M. Hella v Žiari nad Hronom v priestoroch radnice.

CESTA SVETLA
Výber najlepších fotografií z celoslovenskej výstavy Cesta svetla, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1.

Ďalšie informácie o festivale sú k dispozícii na stránke svetlo-tien.sk.