_MG_8459Pri príležitosti 240. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie sa v piatok 11. júla 2014 konala v Národnej ulici spomienková slávnosť. Primátor spolu s poslancom NR SR Jánom Mičovským a riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica Blažejom Možuchom položili veniec k pomníku tohto významného lesníka.

Pred začiatkom spomienkovej slávnosti zasadil primátor mesta Peter Gogola smrekovú sadenicu do kameňa stojaceho na mieste, kde sa pôvodne nachádzal dom Jozefa Dekreta Matejovie. Oficiálny program, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko desiatok hostí, začal v Národnej ulici o 14.00 hod. vystúpením trubačov a následným kladením vencov. Program pokračoval v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP, kde sa účastníci prostredníctvom dvoch prednášok dozvedeli viac o živote, diele ale aj odkaze Jozefa Dekreta Matejovie, ktorý v Banskej Bystrici pôsobil.

Jozef Dekret Matejovie bol prvým propagátorom a organizátorom lesného hospodárstva. Zakladal lesné škôlky a semeniská na pestovanie sadeníc v oblasti Starých Hôr a Horehronia. Už od roku 1804 vykonával systematickú obnovu a ochranu lesov v obvode banskobystrického komorského lesného úradu. Jeho životné krédo, Zachovajme lesy potomkom, je odkazom pre súčasné aj budúce generácie.