Slovenská agentúra životného prostredia si pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. Oslávi ho aj podujatím Svetový deň životného prostredia na banskobystrickom námestí.

Na podujatie Svetový deň životného prostredia, ktoré sa uskutoční v piatok 8. júna od 10:00 do 17:00 h na Námestí SNP Banskej Bystrici, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spolu s partnermi pripravila zaujímavý a inšpiratívny program zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia, ktorá je hlavnou úlohou jubilanta. Nad podujatím prevzal záštitu Ján Nosko, ako primátor mesta, v ktorom má SAŽP svoje hlavné sídlo.

Počas podujatia sa jeho návštevníci a návštevníčky môžu bližšie zoznámiť so zameraním, úlohami a činnosťami Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je jedinou prierezovou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Priamo od pracovníkov agentúry sa dozvedia napríklad, že agentúra poskytuje aj rozmanité environmentálne služby, zbiera, spracúva, analyzuje a sprostredkúva údaje o životnom prostredí, plní úlohy v oblasti starostlivosti o mestské a vidiecke prostredie, či podporuje princípy environmentálneho manažérstva. Je aj sídlom Regionálneho centra Bazilejského dohovoru, zabezpečuje implementáciu národných projektov a sprostredkúva eurofondy.

V piatok nebudú na námestí chýbať ani špecialisti SAŽP na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktorá tiež patrí k hlavným úlohám SAŽP. Hlavne pre deti pripravujú na tento deň environmentálne aktivity zamerané na šetrenie energie. S  pomocou rodičov alebo pedagógov si budú môcť prostredníctvom „cubes“ poskladať rôzne obrázky na tému Životné prostredie. Popritom sa dozvedia odpovede na otázky z „energy kvízu“ zameraného na spotrebu a šetrenie energie v domácnosti. Pre najmenších návštevníkov je pripravené „energy pexeso“, vďaka ktorému sa budú môcť zoznámiť s rôznymi formami alternatívnych zdrojov energie. Envirovýchovní špecialisti tak aktivitami podporia aj hlavného partnera podujatia – portál Energie pre Vás, ktorý na podujatí predstaví zelené technológie, úspory energie, ochranu životného prostredia i udržateľnú dopravu v rámci osvetového projektu Dni energie a ekológie na Slovensku – DENS 2018.

Na námestí nebudú chýbať ani slnečné panely, elektrobicykle, aktivity pre mladých, ale ani možnosť odovzdať priamo na mieste použitý kuchynský olej. Národná ZOO Bojnice pripravila na slávnosť tvorivé dielne. Keďže človek zanecháva svoju stopu v životnom prostredí, pracovníci ZOO budú najmä s deťmi vyrábať v dielničkách zvieracie stopy.

Štátna ochrana prírody SR okrem ukážok z činnosti zameranej na ochranu dravcov a veľkých šeliem sprostredkuje aj rozmanité informácie z tejto oblasti. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva sa predstaví s ukážkami zo svojich zbierok a s tvorivými dielňami zameranými na výrobu a maľovanie suvenírov s prírodnou tematikou.

Nadácia Ekopolis predstaví projekt MOVECIT, realizovaný v spolupráci s mestom Banská Bystrica a ďalšími európskymi partnermi. Projekt je zameraný na tvorbu Plánu trvalo udržateľnej mobility, v rámci ktorého apeluje na pozdvihnutie povedomia o udržateľných konceptoch mobility, ako je nemotorová doprava a cyklodoprava v meste Banská Bystrica. Súčasťou bude aj ukážka ekologických trojkoliek, tzv. TRIXI mobilov.

Komunitné centrum Fončorda zabaví aj poučí deti z materských a základných škôl EKOlogickými hrami a kvízmi, prostredníctvom ktorých budú spoznávať rastliny a živočíchy so špecifickými alebo zaujímavými názvami. Občianske združenie Heart of Slovakia Lions Club predstaví celosvetový program Lions Recycle  for Sigt, zameraný na zber a recykláciu nepotrebných dioptrických a slnečných okuliarov. Jeho hlavným cieľom je umožniť niekomu vidieť, či darovať zrak. Recyklácia nepotrebných okuliarov má však aj význam z hľadiska ochrany životného prostredia. Kto sa zapojí a odovzdá počas osláv nepotrebné okuliare, má možnosť získať nové slnečné okuliare.

V kultúrnom programe sa predstavia nielen mladí umelci, ale príde aj Tatko Príroda – Miroslav Kasprzyk. Banskobystričania ho poznajú ako maskota Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorý má v svojej samostatnej ére za sebou 20 ročníkov a v spojení s festivalom Ekotopfilm je to už 24 ročníkov.

Organizátori podujatia veria, že všetci, ktorí v piatok 8. júna prídu na banskobystrické námestie, sa dobre zabavia, získajú mnoho užitočných informácií a možno aj vyhrajú v atraktívnej tombole.