Otázky práv a postavenia LGBTI ľudí vo forme kultúrnych podujatí, festivalov či tzv. pochodov hrdosti sú vo väčšine vyspelých krajín po celom svete tradičnou súčasťou mesiaca jún. 

V Banskej Bystrici sa #PRIDE #BB 2019 koná v sobotu 29. júna. Dramaturgia programu vychádza najmä z potreby spoločenského dialógu o viacerých dôležitých témach v rámci diskusií, prednášok či výstavy Doroty Holubovej s názvom Sami sebou

Po sprievode mestom, ktorý začne o 13:00 h na bystrickom Huštáku (Dolná ulica), program pokračuje od 13:30 h v kultúrnom centre Záhrada príhovormi organizátorov a podporovateľov. Nasledovať bude moderovaná diskusia o tom, že ak chceme zmeniť spoločenskú klímu, tzn. spôsob, akým o LGBTI témach komunikujeme, je nevyhnutné navzájom sa lepšie počúvať a rešpektovať názor toho druhého. O umení viesť dialóg bude moderátor Rado Sloboda hovoriť s facilitátorkou a školiteľkou Karolínou Mikovou, ktorá sa zameriava na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, a teológom Ondrejom Prostredníkom, ktorý dlhodobo obhajuje práva menšín a vedie medzináboženský dialóg.

Medzi pozvanými hosťami je aj Petr Doubravský z ekologického hnutia Fridays For Future z Českej republiky, ktorý príde prezentovať a diskutovať na tému Klimatická zmena a výzvy do budúcnosti, s ironickým podtitulom: Čo robiť, keď je planéta teplejšia než my? V programe nájdeme aj inú ekologickú tému – prírodné staviteľstvo v kontexte spoločenskej a environmentálnej spravodlivosti, ktorú predstaví aktivista a staviteľ Michal Zibrin.

Inej, menej viditeľnej téme, sa bude venovať diskusia o postavení a problémoch LGBTI seniorov a senioriek v rámci literárneho festivalu 7 dní – 7 nocí, ktorý organizuje Literárna bašta v spolupráci s kníhkupectvom Artforum. Od 16:00 h sa moderátor Tomáš Hučko bude rozprávať so zakladateľkou a koordinátorkou seniorského programu Platformy pre rovnoprávnosť, uznanie a diverzitu (PROUD z.s.) Jolanou Novotnou, ktorá predstaví výsledky úsilia LGBTI organizácií v Českej republike o poznanie situácie starších LGBT+ osôb a ich zviditeľnenie, hlavne vo vzťahu k sociálnym a zdravotným službám.

Pestré sobotné popoludnie #PRIDE #BB poukáže na javy, ktoré našu spoločnosť ohrozujú skutočne, nielen fiktívne. Tou najväčšou hrozbou je prebiehajúca klimatická zmena, ktorá sa týka nás všetkých. Nie sú to teda LGBTI ľudia a ich životy, ktorí by spoločnosť ohrozovali, ako to často počúvame. Návštevníci podujatia sa o tom môžu presvedčiť v rámci formátu Živá knižnica, kde sa o svoje príbehy podelia štyria ľudia priamo z komunity.

Okrem vážnych spoločenských a ekologických tém, ktoré ľudí spájajú, bude kultúrny program #PRIDE #BB 2019 aj o stretnutiach a zábave. Predstaví sa miestna „drag queen” skupina Action Sisters a ako hudobný headliner vystúpi raper Rudo Danihel z česko-slovenského pohraničia, známy ako Čavalenky. Je to zjav, ktorému veríte každé slovo, má originálny prejav, skvelý flow a výborné podklady. Spolovice rómsky umelec rapuje po záhorácky, pričom hovorí o drsnom živote na ulici, rasizme, gamblingu, hazarde, drogách, zadlženosti a následných exekúciách. Hudobné prestávky vyplní Roman Samotný alias DJ Vesnu z Bratislavy svojimi chytľavými rytmami a melódiami. Výživný osvetový a kultúrny program zavŕši afterparty.

Viac informácií aj s podrobným programom nájdete na facebooku.

Začiatky PRIDE neboli nijakou oslavou slobody ani rôznorodosti. 28. júna 2019 uplynie 50 rokov odvtedy, čo sa na protest voči štátnej šikane a kriminalizácii LGBTI ľudí postavili návštevníci Stonewall Inn klubu v New Yorku. Tento odpor voči nečakanej policajnej razii prerástol do niekoľkodňových protestov v celej mestskej štvrti. Podujatia ľudskoprávneho hnutia, ktoré dnes poznáme pod skratkou „pride”, nemajú odvtedy len spoločný názov, ale aj posolstvo. Tým je napomôcť riešeniu otázky nerovnoprávneho postavenia LGBTI ľudí v legislatívnej i symbolickej rovine. 

#PRIDE #BB 2019 sa bude niesť v duchu prelomových spoločenských zmien – smerom k dôstojnosti, vzájomnému rešpektu a zodpovednosti za podobu sveta, v ktorom žijeme, a v ktorom chceme žiť. Podujatie má za cieľ spájať rôzne komunity a iniciatívy, ktoré svoje aktivity smerujú k riešeniam rôznych lokálnych, spoločenských alebo environmentálnych problémov – a zároveň sú ochotné vymedziť sa voči nálepkovaniu a strachu z inakosti – homofóbii, transfóbii a bifóbii. 

Hlavným organizátorom #PRIDE #BB je neformálna skupina INOKRAJ, ktorá sa od roku 2015 snaží vytvárať program na podporu LGBTI ľudí v Banskobystrickom kraji a odstraňovať spoločenské predsudky voči tejto menšine.