Celomestská akcia „Za krajšie mesto 2015“ už tradične pripomenie začínajúce jarné obdobie.  Banskobystričania sa  môžu aj tento rok zapojiť a upratať verejné priestory    v okolí svojich domovov, medziblokovú zeleň na sídliskách či vyhrabať trávniky od rôzneho rastlinného a komunálneho odpadu. Prvá etapa je naplánovaná na deň jarnej rovnodennosti, 20. marca 2015. 

upratovanie cistenie, za krajsie mestoOddelenie odpadového hospodárstva počíta aj tento rok s aktívnou účasťou obyvateľov  mesta, žiakov a študentov základných a stredných škôl, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív.

„Každoročný vysoký záujem o pristavovanie kontajnerov a  poskytovanie pracovného náradia je znakom popularity akcie medzi obyvateľmi mesta,“ hovorí Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva. „K čisteniu verejných priestranstiev, akými sú Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP a Urpín, budú prizvané miestne dobrovoľné organizácie environmentálneho zamerania ako aj aktivační pracovníci,“ dopĺňa Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva.

Akcia Za krajšie mesto 2015 je rozdelená na štyri etapy:

I. ETAPA 20.3.2015 – 22.3.2015 Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar
II. ETAPA 27.3.2015 – 29.3.2015 Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka
III. ETAPA 10.4.2015 – 12.4.2015 Radvaň, Iliaš, Šalková, Senica, Kremnička, Rakytovce
IV. ETAPA 17.4.2015 – 19.4.2015 Fončorda, Podlavice, Skubín 

Počas akcie je zakázané robiť výruby kríkov či stromov. Naopak, po zime je potrebné vyhrabať trávniky od lístia a suchej trávy, komunálneho odpadu a zamerať sa na čistenie chodníkov. Mesto Banská Bystrica zabezpečí v jednotlivých lokalitách pristavenie veľkoobjemových kontajnerov.