Prvý ročník Letnej banskej univerzity bude prebiehať od piatka 8. do soboty 9. júla. Ambasádorom Letnej banskej univerzity sa stal slovenský herec Lukáš Latinák.

letnáStredoslovenská oblasť je známa svojou výnimočnou baníckou históriou. Už v 14. storočí vznikol Zväz stredoslovenských banských miest, do ktorého patrili Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Nová Baňa, Ľubietová, Banská Belá a okolité obce. Boli významné najmä vďaka ťažbe drahých kovov, neskôr farebných kovov a železnej rudy, ale taktiež je nezanedbateľný ich vplyv na rozvoj banskej, úpravníckej, hutníckej techniky a technológie. História týchto siedmich miest inšpirovala producenta projektu, spoločnosť Mana s.r.o. z Banskej Bystrice k vzniku Letnej banskej univerzity.

Do Letnej banskej univerzity sa môžu zapojiť deti od deväť do štrnásť rokov už počas týchto dní, prostredníctvom Baníckeho zápisníka. Dvojčlenné tímy alebo jednotlivci sa na chvíľu stanú skutočnými baníkmi, geológmi, historikmi, dobrodruhmi a budú riešiť na webovej stránke sériu populárno-náučných úloh. Spolu so „sprievodcami“, ktorými sú  Slečna Kahancová, Vozík, Kladivko a večne nahnevaný Netopier, sa deti a tínedžeri postupne prekopávajú zadaniami zameranými na Geológiu a stavbu našej zeme, Mineralógiu, Históriu baníctva na strednom Slovensku, Technológiu tradičného baníctva, Banícku kultúru a etnografiu, Banícku akadémiu a banícke školstvo na Slovensku. Na tých, ktorým sa podarí vyriešiť všetky úlohy do pondelka 20. júna, čakajú rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať pre seba aj pre celú svoju triedu. Jednou z nich je aj prednostný vstup na Letnú banskú univerzitu.

luky letnáPočas Letnej banskej univerzity (8. – 9. 7. 2016) môžu jej študenti nazbierať svoje vlastné geologické a banícke zážitky nad zemou, aj pod zemou. Jej program bude vyskladaný z rôznych prednášok, exkurzií, z nových faktov, vedomostí, chutí a stretnutí so zaujímavými lektormi vo vybraných stredoslovenských banských mestách. Letná banská univerzita bude ukončená slávnostnou promóciou, počas ktorej spoznáme mená jej prvých absolventov.

Projekt Letná banská univerzita je realizovaný vďaka podpore Mesta Banská Bystrica. Viac informácií získate na oficiálnej stránke projektu alebo na facebookovom profile Letná banská univerzita.