vystavba moskovskaStavebník komplexu Milestons III na Moskovskej ulici prekročil pri stavebných prácach povolené hladiny hluku. Mesto si objednalo merania na základe podnetov tamojších obyvateľov.

Zistenia teraz mesto posunie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý v tejto veci vyvodí voči stavebníkovi sankcie. Merania boli uskutočnené v lehote, ktorú mesto určilo stavebníkovi vo výzve. Hluk merala odborne spôsobilá a certifikovaná spoločnosť pred najbližším obytným domom a pred základnou školou ako aj v interiéri školy. Výsledky merania preukázali prekročenie prípustnej hodnoty ekvivalentnej hodnoty hladiny zvuku.

V prípade merania pred fasádou najbližšieho bytového domu aj pred fasádou školy boli namerané hodnoty 65,9 dB a 65,7 dB, pričom prípustná hodnota je 50 dB. V prípade merania v škole boli namerané hodnoty 41, 9 dB pričom prípustná hodnota je 40 dB.

Vedenie mesta pripomenulo, že sa mu ešte pred problémami s hlukom, podarilo so stavebníkom dohodnúť ústupky, ako stromovú alej pri parkovacích miestach či úpravu ihriska ZŠ Moskovská.

Problém s výstavbou na Moskovskej ulici nie je v slovenských mestách výnimkou. Pokiaľ je stavba realizovaná na súkromnom pozemku, je v súlade s územným plánom a sú splnené všetky zákonné požiadavky, mesto nemá právo stavbu nepovoliť. „Aj preto ma veľmi mrzí, že poslanci mestského zastupiteľstva na minulom zasadnutí opäť odložili schvaľovanie nového územného plánu a neschválili ho. Mesto sa tak musí riadiť starým územným plánom z roku 1976,“ dodal primátor Peter Gogola.

Najhlučnejšie zemné práce stavebné firmy dokončili zhruba v polovici septembra, aj keď ich pôvodne mali stihnúť do konca prázdnin. Mestský úrad to zdôvodňoval procesom petície tamojších obyvateľov, ktorá oddialila začiatok prác. Aktuálne už prebiehajú základové stavebné práce, vrátane prvého osádzania betónových prefabrikovaných častí.

Za výstavbou na Moskovskej je spoločnosť Feidias PKG. Rovnaký developer stál aj za neďalekým komplexom Milestones na Kyjevskom námestí, kde vlani dokončili menšiu druhú etapu tohto projektu.