V utorok sa v Banskej Bystrici uskutoční podujatie, ktoré chce pripomenúť 69. výročie oslobodenia Banskej Bystrice spod fašistickej okupácie. Podujatie pripravila novovzniknutá platforma občanov, občianok a mimovládnych organizácií NIE V NAŠOM MESTE, ktorej cieľom je rozvoj a podpora tolerancie prostredníctvom kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít.

MO 18. hod. sa v priestoroch kinosály Múzea SNP na Kapitulskej ulici uskutoční verejná diskusia s podtitulom Prežil odkaz 25. marca 1945? Pripomenie, že fašizmus ako hrozba neskončila 2. svetovou vojnou, ale stále pretrváva v podobe extrémistických skupín, ktorých sila naprieč Európou rastie. Rozprávať sa bude aj o osobných pohľadoch ľudí zo židovskej a rómskej komunity, ktoré sa stali terčom nenávisti v minulosti a aj dnes vidíme rastúcu nenávisť voči obom skupinám. Rozprávať sa budeme aj o pochodoch proti fašizmu v Bratislave a situácii v Banskej Bystrici, kde minuloročné voľby vyhral kandidát s extrémistickou minulosťou. Vzrastajúca sila extrémistov v Európe je varovným prstom, ktorému by sme sa nemali mlčky prizerať. Hosťami a hostkami diskusie budú: Viera Kováčová (Múzeum SNP), Robert Mihály (aktivista a organizátor pochodov proti fašizmu), Alica Frühwaldovám a Rado Sloboda (platforma Nie v našom meste).

Po diskusii sa program o 20. hod. presunie do kultúrneho centra Záhrada, kde sa uskutoční projekcia filmu Rabínka o Gisi Fleischmannovej, ktorá pomohla zachrániť tisíce Židov počas temnej kapitoly dejín. Premietania sa osobne zúčastní aj režisérka Anna Grusková.