Tri šesťpodlažné polyfunkčné domy s celkom takmer stovkou nových bytov by mali vyrásť do konca roka 2016 na dosiaľ zelenej ploche a bývalom ihrisku medzi Švermovou ulicou a areálom Hotela Dixon, respektíve i novou športovou halou.

arent svermova
Pôvodný projekt spoločnosti ARent (Viz. ilu. arent.sk)

Celkom by mali podľa aktuálne vydaného stavebného povolenia vyrásť na ploche pri frekventovanej komunikácii tri budovy o šiestich podlažiach, ktoré by mali mať podzemné garáže i niekoľko doplnkových vonkajších státí. Od druhého nadzemného podlažia budú umiestnené 1 až 5-izbové byty. Z celkom 95 bytových jednotiek má byť 44 dvojizbových. Okrem bytov sa počíta aj s komerčným využitím časti priestorov.

Myšlienka výstavby v tejto lokalite nie je nová, no za niekoľko posledných rokov upadla do zabudnutia. Investičná spoločnosť ARent zo Svitu prezentovala tento projekt od roku 2008, kedy zároveň nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o umiestnení stavby. Podľa posledných medializovaných informácií, chcela táto spoločnosť rozostavať komplex v roku 2012.

O samotné stavebné povolenie však požiadala až v auguste 2014 spoločnosť BB TOP REALITY, s.r.o., ktorá so žiadosťou bola v týchto dňoch úspešná. V jej vlastníctve sú aj pozemky pod plánovanými objektmi. Jediným spoločníkom spomenutej firmy je aktuálne firma DLPHARM miestnych podnikateľov, prevažne z oblasti zdravotníctva, Ľubomíra Schmidtmayera a Dany Urbániovej, manželky kedysi známeho politika a lekára Milana Urbániho.

Voči výstavbe v minulosti protestovali niektorí obyvatelia ulice THK, vrátane občianskeho združenia Zelená Fončorda. Tí aj v stavebnom konaní žiadali zníženie počtu navrhovaných podlaží stavby, poukazovali na potrebu zahrnutia tadiaľ plánovanej cyklotrasy do projektu či varovali pred zvýšením dopravnej záťaže v lokalite. Všetky požiadavky však boli v rámci stavebného konania zamietnuté. Mesto Banská Bystrica vydalo stavebné povolenie s tým, že „Bytový komplex Švermova ulica“ bude dokončený do konca novembra 2016.